Forums / Verzekering en vergoeding / Doorbraak in vergoeding FSL!

GevraagdaanDVN
Moderator

Doorbraak in vergoeding FSL!

Ok ok, het geldt nog niet voor iedereen, het is super oneerlijk als je je stinkende best doet voor een mooi HbA1c of een mooi HbA1c hebt doordat je zélf je Freestyle Libre hebt betaald, maar….. HET BEGIN IS ER!

Lees hier het goede nieuws over de vergoeding van de Freestyle Libre voor 4 groepen.

Trotse groeten
DVN

 • FredOp
  Bijdrager

  Ik noem dit geen doorbraak, maar een sof.
  Jullie hadden Zorg Instituut Nederland gevraagd, namens alle mensen in Nederland met type 1 Diabetes, om vergoeding van de FSL voor iedereen.

  Dit vieren als een doorbraak is te gek voor woorden. Het is geen doorbraak, omdat de FSL wordt geclassificeerd als een RTGM. Dat had twee jaar geleden ook al kunnen plaatsgevonden.

  Ik heb het al vaker gezegd: bij de onderhandelingen rondom de RTGM is het al mis gegaan: door deze hulpmiddelen alleen aan een beperkte groep te laten financieren en dan nog eens uit het ziekenhuisbudget, komen jullie niet op voor de belangen van mensen met type 1 diabetes.

  Jullie blijven maar meegaan met de gedachte van medici en het Zorg Instituut Nederland, dat een persoon met diabetes type 1 is te meten met 1 cijfer, namelijk het HbA1C. Wanneer gaan jullie een doorzien en op de barricade staan om de professionals te overtuigen dat leven met type 1 diabetes om zoveel meer gaat dan een “goed” HbA1C hebben?

  Mijn belang zit ‘m in een zo gemakkelijk leven hebben als kan met 36 jaar type 1 diabetes achter de kiezen. En dat zouden jullie bovenaan de agenda moeten hebben!

  Jullie moeten je schamen voor de reactie die jullie nu naar de mensen die jullie vertegenwoordigen hebben. Mij vertegenwoordigen jullie niet, want ik ben geen lid. Helaas ben ik niet uitgenodigd bij het Ronde Tafel gesorek. Hoeveel mensen aan die tafel leven daar al jaren 24/7 met diabetes?

 • Jasper
  Bijdrager

  De volgende vier groepen krijgen de FGM in de loop van 2018 vergoed:

  Kinderen (vanaf 4 -18 jaar) met diabetes type 1;
  Volwassenen met diabetes type 1 van wie de bloedglucosewaarden slecht zijn in te stellen (64 mmol/mol of hoger);
  Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2;
  Vrouwen met diabetes type 1 en 2 die een zwangerschapswens hebben.

  Helaas….
  Te oud en zwanger zit er voor mij ook niet in :-)
  Ik zal m’n DVK maar vast inlichten dat ze niet te hard moet schrikken van mijn volgende HbA1c….

 • 6feet10
  Bijdrager

  Dat krijg je dan nu, goed ingesteld en afgestraft en geen FSL dus ben bang dat mensen meer Kh eten en minder spuiten of zelfs overslaan :-( Voor een beter behandeling met de FSL dus alles ontregelen. Vandaar mijn volgende vraag : hoe lang moet ik dat volhouden (hogere HbA1c) zodat ik ook in aanmerking kom voor de FSL. Terwijl ik dit type weet ik dat het een domme actie zou zijn……..maar de FSL zou de kwaliteit van mijn leven na 30+ jaar T1 met compleet lek geprikte vingers ……….😡😭

  Groet 6feet10
  Dus nu koffie met twee gevulde koeken erbij 😲

  • FredOp
   Bijdrager

   Ik zou zeggen, eet lekker die gevulde koeken op! Neem eens wat minder insuline! NEEM VAKANTIE VAN JE TYPE 1 DIABETES! Twee vliegen in 1 klap, vakantie van je type 1 diabetes EN geld overhouden om op vakantie te gaan omdat je FGM wordt vergoed! Inderdaad iets om trots op te zijn, DVN!

 • mack
  Bijdrager

  Ik heb net een mail gestuurd naar de directie van DVN met daarin o.a. de vraag of ik mezelf dan maar moedwillig moet ontregelen om in aanmerking te komen voor de vergoeding van FSL Te zot voor woorden vind ik zelf en het zou me geloof ik ook niet lukken. Wel gezegd dat ik mijn 47 jarige lidmaatschap beëindig tot ze het voor elkaar hebben om vergoeding ook voor de ‘gewone’ diabeet, mensen zoals jij en ik, bij het ZiN voor elkaar hebben. Als je de gekozen groepen bij elkaar optelt, gaat het eigenlijk om maar een heel beperkte hoeveelheid mensen die het vergoed krijgen. Ik vind het te treurig voor woorden, hoe we aan het lijntje worden gehouden en blij gemaakt met een dooie mus. Dit besluit van ZiN verdient ook weer een SCHIJTLIJSTERTROFEE!

 • Hansdd
  Bijdrager

  Zie voor meer informatie het ZIN-rapport op de site van het Zorginstituut Nederland.
  Daarin vind je ook de reacties van de geconsulteerde organisaties waaronder DVN.
  DVN geeft op de eigen site aan dat het resultaat, hoewel positief, niet bevredigend is. Wel wordt het ook als een begin gezien.
  Wat betreft de uitvoering van het besluit voorzie ik nog lastige gesprekken tussen internisten/dvk’en en de patiënten mbt de aangegeven drempel van 64 mmol/l HBA1c. Het is te hopen dat verzekeraars coulant zijn wat betreft het advies van de behandelaars zodat daar enige ruimte is voor een standpunt gebaseerd op de zorgbehoefte van de klant (lees: ook vergoeding als je niet helemaal voldoet aan die harde 64-grens).

  • Hansdd
   Bijdrager

   Sorry, 64 mmol/mol.

 • marcovanhaaften
  Bijdrager

  wat een slechte ontwikkeling en dan is de DVN ook nog blij dat dit is bereikt nou ik ga mijn lidmaatschap op de DVN opzeggen en ga mijn diabetes hulpmiddelen elders bestellen dan de DVN winkel.
  Dit noemt zich patiente vereniging wat is nu het verschil met deze bereikte vergoeding de voorwaarde zijn dezelfde als die van een een CGM dus wat gaat nu gebeuren mensen welke een CGM gebruiken mogen straks een FSL gaan gebruiken scheelt weer in de kosten want een CGM is vele malen duurder van de FSL dus dan weet je als wat er gaat gebeuren.

 • Jasper
  Bijdrager

  Ik snap eerlijk gezegd niet waarom er zo negatief tov de DVN gedaan word.
  Volgens mij hadden ze alleen een adviserende rol bij het ZIN.
  En ze hebben zo te lezen het advies gegeven aan ZIN om de FSL beschikbaar te maken voor iedereen die gebruik maakt van intensieve insuline therapie.
  Dat er niet naar dit advies word geluisterd is niet de schuld van DVN lijkt me.

  Ik houd mijn lidmaatschap iig gewoon, al is het maar om dit trefpunt te sponsoren.

 • marcovanhaaften
  Bijdrager

  dan moet de DVN ook niet doen als of ze een zege hebben binnen gehaald dus niet en heb net lidmaatschap DVN opgezegd en ook bestellingen in de DVN winkel gaan naar een andere leverancier toe vandaag mijn diabetes verpleegkundige contract laten aanvragen andere leverancier i.v.m. verlengen huidige omnipod contract maar niet meer bij de DVN

 • 6feet10
  Bijdrager

  Teleurgesteld in alles ja, maar opzeggen NOOIT ! We moeten samen verder de strijd aangaan voor eenieder die de FSL nodig heeft zowel T1 # T2 die insuline gebruiken.

  Groet 6feet10

 • marcovanhaaften
  Bijdrager

  “we moeten samen de strijd aangaan” dat heb ik de afgelopen 3 jaar alleen al gedaan je moet eens weten hoe vaak ik al in conflict heb gelegen met mijn zorgverzekeraar over de vergoeding maar helaas dus dan maar de hoop op de DVN vestigen en dan uiteindelijk ook niet niets aan toegevoegde waarde want deze groep diabeten welke nu in aanmerking komen voor de FSL kwamen ook al in aanmerking voor een CGM
  ik ben klaar met de DVN en blijf de FSL zelf wel betalen dat heb ik de afgelopen bijna 3,5 jaar toch al gedaan en de hoop op een vergoeding opgegeven en ik kan je nu al melden dit gaat ook niet gebeuren zonder de voorwaarde welke de zorgverzekeraar bepaald en Zorg Instituut Nederland.

 • Ik hoop niet dat ik al te boos over kom, ik zal het netjes houden, maar er moet me iets van het hart: Ik vind het echt onbegrijpelijk dat DVN zo wordt afgeschilderd als een groep amateurs of nitwits ofzo. Ik ben juist super blij met hun inzet! Wie komt er anders voor onze belangen op?! Zij doen hun stinkende best om de FSL voor iedereen die insuline spuit te laten vergoeden in een wereld vol machtsspelletjes, haantjes en mensen die alleen maar naar Euro’s kijken. DVN vertegenwoordigt MIJ. En jou. En alle mensen die zo laf zijn om als het resultaat niet 100% is, maar wel een mooie eerste (! Ze gaan door met hun/onze strijd!) stap hun lidmaatschap opzeggen. Ook jou vertegenwoordigen ze dan! En denk je dat ze er beter van gaan werken als ze minder inkomsten hebben? Weet je hoe duur het vast is om telkens met goed getrainde vertegenwoordigers bij al die bijeenkomsten te zijn en te strijden? Die uren moeten ook betaald toch? Of ga je als het mede door DVN wél lukt om de FSL voor jou vergoed te laten worden de helft van de kosten die je bespaart aan DVN doneren uit dank ofzo? Vast niet. Ik denk dat we echt achter die club moeten gaan staan en juist méér leden moeten werven!!

 • Ben42
  Bijdrager

  Nadine4 Je hebt het zorgvuldig geformuleerd en komt niet boos over.

  Maar het advies van de ZIN is in een aantal opzichten ondermaats. Vergelijk het met de ons omringende landen waar het al geregeld is en waar meer mensen gebruik kunnen maken van de FreeStyle. Daar was het sneller en beter geregeld voor de groep diabeten. Je mag het zelfs met de USA vergelijken, waar de zorg over het algemeen minimaal is, maar de FSL al in het Medicare is ondergebracht, zie: Medicare Now Covers FLS.

  Het resultaat is dus laat en weinig. Niet een resultaat om trots op te zijn. Maar in het onderschrift staat wel ‘trots’ en ‘DVN’.

  Nu weet ik niet wat het aandeel van de DVN is, misschien hebben ze weinig invloed uit kunnen oefenen en zat er niet meer in. Dat kan ik niet beoordelen. De DVN hierop veroordelen is dan volgens mij ook niet terecht. Maar het gebruik van het woordje ‘trots’ is dat ook niet.

  De reactie van de DVN aan het ‘onderzoeksteam’, is een zorgvuldig en goed geformuleerd antwoord. Hierin wordt ook duidelijk en goed geformuleerd aangegeven dat de ‘onderzoek’ richting niet de juiste vragen bevat. Er wordt ook duidelijk aangegeven wat ‘wel’ belangrijk is.

  Het rapport door het Zin zelf voldoet niet aan :‘de stand van de wetenschap en praktijk’
  Wetenschappelijk gezien is het rapport een lachertje.

  Zie onder de signature nog een paar meningen over het rapport.
  Ben

  ————————————————————————————————
  Voor de geinterreerde lezer, een kort en te snel in elkaar gezet oordeel over het document.
  Onderstaande conclusies zijn gebaseerd op het vluchtig doornemen van het gehele document.
  ————————————————————————————————
  Het rapport is een lijvig document, niet iedereen zal het volledig willen lezen.
  In het document zelf wordt al aangegeven dat de vraagstelling ‘niet correct’ is, er wordt namelijk vergeleken met de bestaande regeling voor de voorheen al bestaande CGM systemen. Daar ligt de nadruk op. Volgens mij een fout uitgangs punt. Zie verder hiervoor ook het DVN stuk binnen het rapport.
  Met name de vraag: “In dit rapport beoordeelt Zorginstituut Nederland of Flash Glucose Monitoring (FGM) voldoet aan ‘ de stand van de wetenschap en praktijk’ voor vijf indicatiegroepen binnen de diabetespopulatie, die nu in aanmerking kunnen komen voor rt-CGM”

  Als PDF zit het document ‘slordig in elkaar’.
  De tekst van het Zin zelf is niet doorzoekbaar. De onderstaande oordelen zijn dan ook gebaseerd op resultaten gegeven door de zoekacties middels een PDF reader. Een deel van mijn oordelen is daarom misschien ook niet terecht.

  Geen zorgvuldige Kosten / Baten analyse gevonden. De kosten zijn wel in kaart gebracht (hoewel zwak), maar van een baten analyse vind ik dat er geen sprake is. Zelfs niet van een financiele baten analyse.
  Regelmatig wordt verwezen naar de kostenraming in Paragraaf 8.6. (Deze Paragraaf is in het document zelf niet onder 8.6 terug te vinden.)

  In het document heb ik gezocht naar: kosten – baten – voordelen – nadelen – resultaat.
  In de antwoorden gegeven door de verschillende partijen komen deze woorden af en toe wel voor, het Zin heeft deze woorden nauwelijks of niet gebruikt.
  Ook het woorden ‘conclusie’ / ‘advies’ wordt door het Zin zelf niet gebruikt.

  Ook de vraag :
  ‘Hebben wij relevante (peer-reviewed) wetenschappelijke artikelen gemist of ten
  onrechte uitgesloten? Zo ja, welke? (Zie hoofdstuk 5 en bijlage 4)’
  Van het Zin is belachelijk geformuleerd. Als ze inderdaad wetenschappelijke artikelen hebben gemist, zal dat over het algemeen bij andere partijen niet bekend zijn. De vraag had anders geformuleerd moeten worden, zoiets van ‘Weet u of wij …..’

 • marcovanhaaften
  Bijdrager

  Lidmaatschap opgezegd en ondanks alle verzachtende woorden richting DVN ik blijf er bij wat mijn enorm irriteert is dat de DVN het brengt als een zege welke ze hebben bereikt nou helemaal niets bereikt zoals ik al heb aangegeven situatie is niet anders als de voorwaarde voor een CGM
  Ik zie op diverse fora meerdere mensen welke lidmaatschap DVN opzeggen is toch een heel groot signaal richting DVN!!!
  TOEDELEDOKIE DVN

 • Maye
  Bijdrager

  Ik lees nergens dat DVN zegt er al te zijn of nu maar te stoppen met strijden voor de overige diabetespatienten die behoefte hebben aan de FSL. Ik lees dat de eerste grote stap in de goede richting gezet is. Dat is na jarenlang lobbyen een zeer heuglijk feit, waarmee ik hen graag feliciteer. Zo is het ooit met de eerste teststrips voor zelfregulatie ook gegaan, met de eerste glucosemeters, met de eerste insulinepompen.

  Eerst wordt het niet vergoed, dan voor een zeer selecte groep en als daar resultaat bij geboekt wordt, wordt die groep stap voro stap uitgebreid. Maar hallo, dat is geen vastgelegd proces wat zonder slag of stoot ging. Dat is elke keer dankzij lange periodes van overleg en harde onderhandelingen gebeurd. Zo ook nu weer. En die eerste verruiming van de doelgroep, dat is elke keer weer als je terugblikt, een grote stap op weg naar volledige vergoeding (misschien dat het daarom zo’n moeizame stap is… want de zorgverzekeraars weten dat natuurlijk ook)

  Dit alles neemt niet weg dat het zuur is als een FSL voor jou onmisbaar is en je nu achter het net vist. Maar daarom is het voor DVN en diabetespatienten in het algemeen, wel een belangrijke mijlpaal op een weg met nog meer mijlpalen en -paaltjes.

  Daarom: DVN, hartelijk bedankt voor alle inzet en jullie onverzettelijkheid! Gefeliciteerd met deze doorbraak!! Ga zo door, want… op naar vergoeding van de FSL voor iedereen aan wiens kwaliteit van leven dit kan bijdragen.

 • Beste marcovanhaaften

  Jouw mening is luid en duidelijk vermeld. Om op dit forum actief te zijn hoef je geen lid te zijn van DVN. (Het is wel zo dat het alleen financieel mogelijk is om deze community in stand te houden doordat DVN leden heeft, maar goed, daar hoeven gebruikers zich niets van aan te trekken.) Wel is het zo dat wij gaan handhaven als je je extreem negatief over DVN blijft uiten. Of het in jouw ogen waar en waardevol is of niet dat de FGM nu vanuit het hulpmiddelen budget vergoed gaat worden (en niet vanuit het ziekenhuisgebonden budget) voor de 4 genoemde groepen, daarover mag je van mening met ons verschillen. Maar de tone of voice die je nu hanteert vinden enkele gebruikers (en wij) vervelend. Wil je je daar vanaf nu verre van houden? Dan blijven wij blij met een actieve bijdrage van jouw kant in deze fijne groep mensen.

  Vriendelijke groeten,
  de moderatoren

 • Oh en Maye, Hansdd, Jasper, 6feet10, Nadine4 en Ben42 bedankt voor jullie constructieve en positieve bijdragen! Dat mag ook vermeld :-).

 • FredOp
  Bijdrager

  @nadine42 hoe weet jij zo zeker dat “Zij doen hun stinkende best om de FSL voor iedereen die insuline spuit te laten vergoeden” juist is? Ik ben het met je eens dat we niet hoeven te twijfelen aan de goede wil van de mensen die namens de DVN mensen met diabetes vertegenwoordigen in het overleg met de ZiN.

  Echter, DVN hult zich in stilzwijgen over de inhoud van de gesprekken met ZiN. Als je mensen vertegenwoordigd, dan hoor je ook verantwoording af te leggen. DVN weigert om dit te doen onder het noemer van “vertrouwelijke gesprekken”. Dat DVN er vervolgens voor kiest met een jubelstemming over een “doorbraak” te spreken en “trotse groeten” te geven, geeft mij de indruk dat er een probleem ligt bij de wijze waarop DVN mij (zogenaamd) respresenteert in het Ronde Tafel gesprek.

  Ik denk dat @ben42 de spijker op zijn kop slaat door het rapport van ZiN eens onder de loep van de stand van wetenscha en praktijk te leggen. Het is vreemd dat dit rapport de conclusie is, na zo lang soebatten over de vergoeding van de FSL. En ZiN heeft dit rapport letterlijk 15 minuten voor het uiltimatum dat was gesteld naar buiten gebracht.

  Ik denk dat er het volgende achter de deuren van ZiN en het Ronde Tafel overleg speelt:
  ZiN is opgericht om de zorg in Nederland betaalbaar te houden en daardoor de solidariteit die ten grondslag ligt aan het zorgstelsel te waarborgen.
  Dat lukt ze aardig, als het gaat om kosten met betrekking tot geneesmiddelenzorg. Farmaceuten mogen niet zomaar geneesmiddelen op de markt brengen, dus daar kan de overheid haar macht gebruiken (en terecht). Bij hulpmiddelen ligt dat anders. Abbott hoeft niet dezelfde bewijzen aan te voeren om een hulpmiddel als de FSL op de markt te brengen als bij het op de markt brengen van een geneesmiddel.

  En zo heeft Abbott dat dus ook gedaan. Een goed produkt heeft gemaakt dat de FSL door de gebruikers is omarmd als een onmisbaar instrument bij de behandeling van type 1 diabetes. “Waarom wordt dit niet vergoed uit de basiszorg?” vroegen de gebruikers zich massaal af. En de DVN voelde zich als vertegenwoordiger van diezelfde mensen zich ook geroepen hier aandacht voor te vragen bij ZiN. Abbott heeft zich nooit bezig gehouden het feit dat het op de markt brengen van de FSL in Nederland het solidariteitsprincipe van het Nederlandse zorgstelsel ondermijnt. Sterker nog: door te adverteren in bushokjes (!) dat vingerprikken door de FSL niet meer noodzakelijk is, zou je kunnen zeggen dat Abbott zich onbehoorlijk heeft gedragen als medische hulpmiddelen fabrikant op de Nederlandse markt.

  En toen kwamen er steeds meer telefoontjes binnen bij de ZiN van mensen met diabetes die zich afvroegen waarom de FSL niet werd vergoed….. De werknemers bij ZiN voelden zich ondertussen enorm gepasseerd door Abbott….deze werknemers zeiden onderling tegen elkaar: WIJ zijn er toch voor om de Nederlandse zorg betaalbaar te houden, door nieuwe geneesmiddelen en behandelingen tegen het licht te houden om te beoordelen of deze voldoen aan de laatste stand van de wetenschap en de praktijk??? Oftewel: ZiN voelde zich gepasseerd (waren ze ook) en eigenlijk ook erg boos. En dan al die zeurende mensen met diabetes…..al dan niet bewust zijn medewerkers van de ZiN met veel tegenzin gaan werken aan de opdracht die hen werd gegeven, namelijk beoordelen of de FSL aan de laatste stand van wetenschap etc. voldeed. Zie uitspraak 2016 (of was het 2015, weet niet meer): nee, voldoet niet!

  Ondertussen werd de Ronde Tafel geintroduceerd…..en daar heeft DVN een behoorlijke strategische misser gemaakt. In plaats van zich te verdiepen in de aspecten die ZiN belangrijk vindt bij het toelaten van een nieuw hulpmiddel, is DVN met dezelfde terminologie en marketingpraat waar Abbott de FSL in Nederland op de markt heeft gebracht ZiN gaan overtuigen van het belang van de FSL. (“Niet meer hoeven vingerprikken! HbA1cs worden veel beter (zonder onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek om dat laatste feit te ondersteunen”))

  Dit heeft de ZiN op 2 manieren enorm tegen de borst gestuit: Abbott heeft niet alleen ZiN gepasseerd, maar heeft ook nog eens de patientenvereniging weten te verleiden met hun marketingpraatjes! WIJ bepalen in Nederland wat er in het Nederlandse zorgpakket komt, niet de fabrikant en niet de patienten!!!!

  Zin is vervolgens kritische vragen gaan stellen aan de verschillende partijen, met de nadruk op aspecten die gemakshalve door Abbott en DVN werden verzwegen.
  1. Hoezo niet meer vingerprikken? Er moet toch nog steeds gevingerprikt worden bij een dreigende hypo of hyper of als aan het resultaat van de meting van de FSL wordt getwijfeld?
  2. Wat is de meerwaarde van dit systeem ten opzichte van andere systemen, want dit systeem geeft niet eens alarmen af!
  3. Wat zijn de nadelen van dit systeem, met welke bijwerkingen moet rekening worden gehouden?
  4. Kan iedereen dit systeem gebruiken? Bij welke patientengroepen wordt de HbA1c inderdaad beter na ingebruikneming van dit systeem?
  5. Als de FSL in feite een CGM is ZONDER alarm, waarom zou deze dan vergoed moeten worden tegen andere voorwaarden dan de CGM op dit moment wordt vergoed?

  En zo zijn we dus gekomen op het standpunt van ZiN.

  Ik heb lang de FSL links laten liggen, omdat de reclame-uitingen EN de manier waar op Abbott als een olifant in een porseleinenkast het hulpmiddel op de markt heeft gebracht in Nederland mij tegen de borst stuitte. Pas toen mijn internist zei dat ze veel positieve geluiden hoorde ben ik het gaan gebruiken en werd ik ook erg enthousiast.
  Ik heb in het vrekeden de RTGM van Medtronic gebruikt, maar ben er mee gestopt vanwege het gedwongen zijn te moeten callibreren op een moment dat de glucosewaarden niet teveel dalen of stijgen, wat altijd beerkwam op in de avond voor het slapengaan, het moment van de dag waarop mijn glucosewaarden juist erg fluctureren, omdat ik graag snack in de avond. Daarnaast werd ik gestiord van de alarmen en de resultaten die vaak erg afweken van de waarden die ik meette met de regulier vingerprik.

  De verschillen tussen de FSL en de CGM die in het rapport van ZiN als kleine verschillen worden weggezet, zijn Juist de verschillen die de FSL zo prettig maken: niet hoeven calibreren en maar 1 keer per 14 dagen een sensor vervangen en geen alarmen.

  Zolang de DVN weigert transparant te zijn naar haar leden over de inhoud van de gesprekken met de ZiN en jubelt over een resultaat, dat niet overeenkomt met het standpunt dat zij namens patienten met diabetes heeft ingenomen, dan vertegenwoordig je mij niet!

 • Beste @ben42 en @fredop

  Fijn dat jullie zo meedenken en -praten! Het is een onderwerp dat begrijpelijkerwijs ontzettend leeft, dat blijkt voortdurend. Ik leg jullie uitgebreide verhalen voor aan de belangenbehartigers die aan de Ronde Tafel deelnemen (en waarvan er overigens 1 al decennia type 1 heeft, om alvast op een van jouw opmerkingen te reageren, Ben42). Ik verwacht dat zij een terugkoppeling formuleren en deze zelf danwel via de moderatoren plaatsen. Wordt vervolgd.

  Zonnige groet
  Moderator ^IO

  • gerardloeffen
   Bijdrager

   Van een doorbraak in vergoeding is ook volgens mij geen sprake, maar wel een stap in de goede richting.
   Een begin is gemaakt met de genoemde 4 groepen. Bij de eerste groep ( kinderen van 4 tot 18 )vroeg ik me meteen al af: Je bent 17 en hebt recht op dit hulpmiddel. Als je 18 wordt vervalt dan het recht??
   Zelf dacht ik in groep 2 terecht te kunnen maar voldoe niet meer aan de voorwaarde om mijn hba1c boven de 64 mmol uit te laten komen. Sinds het gebruik van de FSL ( nu 2 jaar ) is deze gedaald naar 49. Ook heb ik recht op een CGM systeem maar door de zeer hoge eisen die het ziekenhuis stelt, blijf ik alleen ergens onderaan op hun lijst staan .(budget is onvoldoende hiervoor ).
   De voorwaarde van groep 2 nl hba1c van boven de 64 mmol moet van tafel. Ik ben zeker niet van plan om er voor te zorgen dat ik aan deze eis wil voldoen.( moeilijk instelbaar als voorwaarde daar kan ik mee leven )
   Zonder de FSL is het niet mogelijk om aanvaardbare waardes te krijgen en te behouden.Naar mijn mening heb ik recht op een adequaat hulpmiddel om mijn waardes te bepalen en dat is voor mij de FSL.
   Sportieve groeten

 • Ben42
  Bijdrager

  Geachte Moderator,
  de volgende zin begrijp ik niet :
  (en waarvan er overigens 1 al decennia type 1 heeft, om alvast op een van jouw opmerkingen te reageren, Ben42)

  Dus ik weet niet waar de opmerking naar verwijst.
  (Of mis ik nu wat ?).
  Vriendelijke groet,
  Ben

 • Oh Fredop, dat weet ik niet echt zeker, maar ik had ze gebeld om iets anders te vragen en zei toen dat ik het irritant vind dat het voor mij nog niet vergoed wordt. Ik geloof wat zij zeiden: ze zien het als begin en gaan door voor iedereen die insuline spuit/pompt. En ik las dat ook op dvn.nl. Ik weet het niet zeker, maar ik weet wel zeker (denk ik 😁) dat het anders helemaal niet lukt.

 • Ben42
  Bijdrager

  Hallo FredOp,

  Ook de DVN is zich er bewust van de we in Nederland achterlopen. Zij schrijven zelf :
  4. Nederland in Europese achterhoede qua vergoeding FGM
  In Nederland is de diabeteszorg gelukkig van hoog niveau. Qua vergoeding van innovatieve manieren van glucosemeting staan we echter niet in de top. Inmiddels is vergoeding van Flash Glucose Monitoring beschikbaar in België, Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Groot-Brittannië. Wat ons betreft zou Nederland een hogere positie moeten ambiëren dan de Europese achterhoede waar het gaat om vergoeding van FGM. Want Nederlandse patiënten hebben recht op diabeteszorg die niet onderdoet voor de diabeteszorg in ons omringende landen.

  Verder zie je in de stukken van de DVN duidelijk geformuleerd hoe zij over de zaak denken. Vooral dat het FSL systeem niet alleen vergeleken moet worden met een rt-CGM systemen hebben ze goed verwoord. Dit heeft wellicht bijgedragen aan dat de FSL nu vanuit het hulpmiddelen budget wordt betaald. (En niet uit het ziekenhuisbudget)

  Maar ook met deze vooruitgang zitten we nog steeds in dezelfde Europese achterhoede. Zelf ben ik nog niet van de millennium generatie en vind dit dan ook geen positie om trots op te zijn.
  We hadden op meer vooruitgang gehoopt, maar je kunt het ook positief zien er is namelijk vooruitgang. En misschien is het wel de Nederlandse aard om met kleine maar gedegen stapjes te werken. Nee nog niet trots, maar wel hoopvol zou ik zeggen.

  Ben

 • FredOp
  Bijdrager

  Beste mensen,

  Ik ben nou eenmaal geen polderaar (ik heb Amerikaans bloed) en daarnaast heb ik met het vorderen der jaren steeds meer hekel gekregen aan alles en een ieder die mijn autonomie ondermijnt (met name omdat ik mezelf erg competent acht om mijn eigen keuzes te maken).

  Goed gedaan van alle Ronde Tafelaars dat er eindelijk een uitspraak ligt over de FSL!

  En mensen vande communicatie-afdeling van de DVN. Er is niks mis met neutrale woorden. Niet elke mededeling/slogan hoeft met positieve bewoordingen worden geuit. Zo kan iedereen voor zichzelf een mening vormen over een ziekte/behandeling etc.

 • Excuses, Ben42! Dit was een vraag van Fredop. Sorry.

 • Roger1961
  Bijdrager

  Het zorginstituut Nederland erkent wel dat diabetes een chronische ziekte is die niet te genezen is. Waar het helemaal mis gaat is de gedachte van deze technocratische instelling dat een continue behandeling/monitoring niet nodig is. Zwangere vrouwen krijgen de FLASH dus vergoed, maar naar hun zwangerschap niet meer. Mensen met een HBA hoger dan 8 krijgen de FLASH vergoed, maar als deze op 7,9 zit niet meer. Kinderen (maar tot welke leeftijd) krijgen de FLASH vergoed maar als ze kind-af zijn niet meer. Dus als we niet zwanger meer zijn en onze HBA weer onder de 8 zit zijn we weer helemaal in orde……….volgens het ZIN. Dat klinkt dom, maar dat is het niet want dit is de manier om te laten zien dat je meedenkt en aan de andere kant de beurs dicht houdt. Een van de belangrijkste argumenten, ook door de Diabetes Vereniging Nederland kenbaar gemaakt, namelijk dat de FSL de kwaliteit van leven van mensen met diabetes verbeterd, lapt het ZIN volkomen aan haar bureaucratische laars. Het is een treurig verhaal. Laten we hopen dat de prijs van de sensoren in de loop ter tijd zal dalen gezien het honderdduizenden mensen in Europe die de FLASH intussen gebruiken (en vergoed krijgen).

 • GevraagdaanDVN
  Moderator

  @gerardloeffen: Als je voordat je met FGM startte langdurig een HbA1c waarde had die wel boven de grens van 64 mmol/mol uit kwam, overleg dan met je arts of je niet toch in aanmerking komt. Vergoeding is dan niet per definitie uitgesloten.

 • elleke
  Bijdrager

  Ook ik ben hevig teleurgesteld in de uitslag van het ZIN. Ook ik voldoe niet aan de eis, 47 jaar type 1 en altijd bezig geweest om mijn hba1C rond de 52-53 te houden. Wat meestal wel lukt, maar wel 7 – 8 keer prikken op een dag. Met artrose handen en triggerfingers (diverse malen geopereerd) voorwaar geen lolletje. Dus de FSL helpt mij goed, ik prik nu nog gemiddeld 4x.
  Het kost gewoon heel veel moeite om je bloedsuikers in de hand te houden en als je daardoor dus dag en nacht met je diabetes bezig bent heb je nu toch het gevoel gestraft te worden. Daar en ik een beetje verdrietig over. Maar mijn lidmaatschap opzeggen NOOIT. De DVN heeft in al die jaren zeer veel voor elkaar gekregen en zal dat blijven doen, daar ben ik van overtuigd.
  Laten we hopen dat ‘men’ tot inkeer komt en in elk geval dat de FSL goedkoper gaat worden, ze worden nu zoveel gebruikt.

  OOk denk ik aan jongeren die dan ineens 18 worden en dan… ? En als je nu well op 73 zit, ik noem maar wat, en door gebruik van de FSL ga je naar 52… stopt de vergoeding dan?
  DVN hou svp de vinger goed aan de pols, het komt vast goed in de (nabije) toekomst.

  Sterkte allemaal.

 • edvenrooij
  Bijdrager

  Hoe zou het zijn als dit de “gezonde Nederlander” in onze maatschappij had overkomen? Alle zenders bijv. Ned 1,2,3 RTL4,5 etc. grote headlines hoe deze gezondheid en leeftijdsdiscriminatie er zó door gedrukt zou worden…? Ook ik met mijn ruim 30 jaar type 1 kan dus blijkbaar nu d**d vallen, omdat ik dus teveel m’n best gedaan zou hebben om net onder de HBA1 grens ingeregeld te blijven.. Terwijl tv-programma “Kassa” begin dit jaar de leugen ontmaskerde dat het juridische argument getwijfeld werd aan de betrouwbaarheid van de sensor meetresultaten als enige land in Europa.. Nu blijkt dat dit juridisch i.d.d één grote leugen blijkt omdat het dus wel betrouwbaar blijkt te zijn voor de groep jeugd tussen 4 tm 17 en de groep een te hoog HbA1..! Conclusie: diabeten boven de 18 en met een redelijk HBA1 zijn anatomisch een wonder! Want alleen bij deze groep (alleen de Nederlandse diabeet :-) blijkt de sensor het als enige niet goed te doen!? Hier moet toch iedere krant of journalist op willen duiken? En wanneer je toch, zoals ik probeert een -als enige uit eigen zak betalende groep in Europa – sensor probeert te bestellen blijkt dat je nu op een wachtlijst komt omdat:” de rest van de gesubsidieerde wereld wel prioriteit heeft”? Sensoren zijn dus nauwelijks te leveren… Zelfs de bananenrepublieken blijken ‘m wel vergoed te krijgen… Waar blijft die pers?

 • Hansdd
  Bijdrager

  Gister is het machtiging/aanvraagformulier FGM bij ZilverenKruis beschikbaar gekomen.
  Voor de groep Type 1 die slecht instelbaar is wordt de grens 64 expliciet aangehouden en moet de HBA1C van de laatste 4 kwartalen voor aanvraag worden doorgegeven. Dat heeft geen zin als iemand al een jaar de Libre zelf bekostigt. Dan zal je vermoedelijk beter de waardes voor starten met de Libre kunnen doorgeven. Of jouw internist voegt een verklaring toe dat de waardes een gevolg zijn van het gebruik van de libre of iets dergelijks.
  Ook is er een voetnoot die aangeeft dat als je niet aan de voorwaarden voldoet je onderbouwd wél een aanvraag kunt doen. Dat lijkt ruimte te geven voor een behandelaar om uit professionele overwegingen de Libre voor te schrijven als passend hulpmiddel bij zelfmanagement.
  Bij strikte toepassing van de regels is er anders sprake van een perverse stimulans je bloedsuikers te verwaarlozen zodat je in aanmerking komt voor vergoeding. Dat vindt toch niemand wenselijk.
  Mijn HBA1C vóór de Libre was 63, daarna 50-54.
  Ik ben benieuwd hoe dit uitpakt. Volgende maand weer afspraak bij dvk.

  Groet

  • Bertrick
   Bijdrager

   Link ??

   Of zit dit binnen een Mijn-omgeving ?

 • Ben42
  Bijdrager

  Formulieren Hulpmiddelen.

  En omdat ik mijzelf afvroeg of ze inzage in je medische gegevens hebben.
  (Achtergrond, volgens mij is het aan een medicus om te bepalen hoe een patient wordt behandeld en heeft de zorgverzekeraar geen recht op inzage op medische gegevens. Natuurlijk wel op de behandeling, want die moeten ze betalen.) Heb ik even een en ander juridisch proberen te achterhalen. En een juridisch specialist kwam met :

  artikel 87

  Vriendelijke groet,
  Ben

 • mike
  Bijdrager

  Hoi Ben,

  Zoals ik het lees mag de verzekeraar dus gerust die gegevens opvragen, onder voorwaarde dat het allemaal vertrouwelijk wordt behandeld en geheim gehouden.

  Afgelopen vrijdag zijn de voorlopige conclusies van het 2 jarige onderzoek betreffende de FSL gepresenteerd bij het overleg met het zorginstituut en mede aan de hand vasn dat onderzoek zouden ze kunnen adviseren om de FSL beschikbaar te stellen voor meer groepen mensen met diabetes, waaronder dus ook mensen die nu al veel baat hebben bij de FSL en hun HBa1C al mooi omlaag te hebben gekregen.

  Groet Mike

 • Ben42
  Bijdrager

  Hallo Mike,

  Je schreef :
  zoals ik het lees mag de verzekeraar dus gerust die gegevens opvragen, onder voorwaarde dat het allemaal vertrouwelijk wordt behandeld en geheim gehouden.

  In Artikel 87 staat o.a. :
  die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de zorgverzekering of van deze wet, dan wel stelt hem deze gegevens voor dit doel voor inzage of het nemen van afschrift ter beschikking.

  En nu is de vraag of deze gegevens noodzakelijk zijn voor dit doel. Dat vraag ik mij af. Mijn instelling is dat de zorgverzekeraar niet op de stoel van de arts dient te gaan zitten. De onderhavige gegevens daarom niet noodzakelijk zijn voor dit doel. Maar daar ben ik in deze materie niet voldoende voor ingevoerd. En het komt wel vaker voor dat zorgverzekeraars bij onduidelijkheden een eigen interpretatie van de regels heeft.

  Verderop staat :
  tot welke gegevens de verplichting, bedoeld in het eerste of tweede lid, zich in ieder geval uitstrekt;
  Deze gegevens (HbA1c) staat (vermoed ik) niet genoemd in de “ministeriële regeling”, dus het kan ook nog zijn dat eerste of tweede lid zich helemaal niet uitstrekt over deze gegevens.

  Omdat de zorgverzekeraar partij is, zullen ze de regels in eigen voordeel uitleggen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze daarin gelijk hebben of gelijk krijgen.

  Ik blijf mijn twijfels houden over de rechtmatigheid van het formulier van de zorgverzekeraar. Maar net als de zorgverzekeraar zou ik de regels ook in eigen voordeel uitleggen. Welke gegevens wel en niet noodzakelijk zijn is dus niet duidelijk.

  Vriendelijk groet,
  Ben

  • mike
   Bijdrager

   Hoi Ben,

   Ik snap dat je enigszins achterdochtig bent/blijft, maar geloof mij dat de meerderheid van de verzekerden een anoniem nummer is voor een verzekeraar.
   En ik ga er vanuit dat de opgevraagde medische gegevens worden beoordeeld door de bij de verzekeraar werkende arts en ook die heeft een geheimhoudingsplicht.

   Groet Mike

 • Yvonne
  Bijdrager

  Het is gelukt. Van mijn internist heb ik een overzicht verkregen van mijn HBa1c waarden van de vijf kwartalen voor ik met de FSL begon. Die liggen allemaal tussen de 70 en 80. Hij heeft er bijgeschreven dat sinds maart 2016 mijn waarden aanzienlijk verbeterd zijn. Dit heb ik ingediend en van de CZ groep heb ik een verklaring gekregen dat ik tussen november 2017 en 31 december 2018 de fsl mag declareren.

  Dit kostte nog enige moeite, want ik had alleen de besteloverzichten en geen facturen. Op de besteloverzichten staat wel dat ik betaald heb, maar uiteindelijk heb ik van mijnfsl facturen kunnen downloaden. Van de factuur van september 2017 heb ik gevraagd of ze evenredig wilden toerekenen vanaf 27 november 2017 en ook dat is gebeurd. Het geld staat sinds gisteren op mijn rekening.

  Hopelijk helpt dit anderen om het ook voor elkaar te krijgen.

 • Jasper
  Bijdrager

  Hoi Yvonne,

  Fijn voor je! Goed om te horen dat het iemand gelukt is om vergoeding te krijgen.
  Ik ga het de volgende keer ook maar eens navragen.

 • Milly
  Bijdrager

  Ook ik ga dit aankaarten bij mij internist, in 2016 en daarvoor stond mij gemiddelde rond 80, in 2016 gestart met FSL en nu staat hij rond de 54. dus dat is al een heel verschil met 2016. Ik lees uit de verhalen dat dit bij heel mensen het geval is.

  Ik blijf nog steeds hoop houden dat het voor iedereen vergoed gaat worden.

 • abmannetje
  Bijdrager

  Het begin is er, en ik hoop van harte dat er heel, heel hard wordt gewerkt aan een vervolg.

  Al anderhalf jaar betaal ik nu mijn eigen FSL sensoren. Deze maandelijke financiële aderlating heb ik graag over om nooit meer van die ellendige vingerprikken te hoeven doen.

  We kennen allemaal wel de hypo op het ongelegen moment, of de niet naar beneden te krijgen hyper. De kapot geprikte vingertoppen, in een ijskoude herfstbui.
  Of midden in de nacht wakker worden om “even te meten” zodat je met trillende hypo-handen het potje met teststrookjes onder het bed laten vallen.
  Of tijdens een overleg even snel meten, en dan moet je dat met bloed besmeurde teststrookje op je schoteltje leggen.

  Alleen maar voordelen voor de FSL.
  Twee weken aangesloten kunnen meten is gewoon heerlijk.
  Helaas is de kwaliteit van de lijm niet voldoende om de sensor twee weken te laten plakken. En dat is volgens Abbott geen technisch defect, dus geen garantie.
  Benieuwd hoe de verzekering hiermee om zal gaan voor de uitverkorenen.

  Jammer genoeg is het beleid van deze regering dat er niets aan preventie wordt gedaan, op het moment dat de diagnose type 1 is gesteld. Geen voetenzorg als je geen problemen hebt, geen CGM als je goed bent ingesteld, etc, etc.
  Jammer ook dat de DVN daarin niet veel progressie weet te boeken.

  Zoals eerder aangegeven, een klein stapje in de goede richting, maar blijf alsjeblieft wel lopen.

 • inahbp
  Bijdrager

  Het standpunt van de DVN over manieren waar op sommige mensen met T1D in Nederland trachten tot de groep te gaan behoren die de FSL volgens de huidige afspraken vergoed krijgt (zie https://www.dvn.nl/nieuws/nieuwsbericht?ArtMID=480&ArticleID=876) getuigt van kortzichtigheid en dezelfde regenteske houding waarmee patienten met T1D in Nederland worden behandeld door politiek, Zorg Instituut Nederland, verzekeraars EN dus de DVN.

  Mensen die niet in aanmerking komen om vergoeding te krijgen van de FSL en daardoor expres hogere HbA1cs genereren ”spelen niet met hun gezondheid”. Zij doen wat in hun mogelijkheden ligt om een oneerlijke regeling in hun voordeel om te buigen.

  Afwachten totdat DVN, politiek, Zorg Instituut Nederland en de verzekeraars over de ruggen van mensen met T1D beslissingen nemen over vergoeding van hulpmiddelen waar IEDEREEN wat mij betreft recht op heeft, dat is pas een gezondheidsrisico!

  En wat is dat eigenlijk: ”een gezondheidsrisico”? Zoals het altijd is bij risico’s: risico’s zeggen iets over een totale populatie en niks over het individu. Je hebt niet 20 procent kans op een hartinfarct, nee, je krijgt een hartinfarct of je krijgt het niet. Zo is het ook met HbA1c’s: het is slechts 1 van de factoren waarvan we op GROEPSNIVEAU weten dat er een relatie ligt tussen het optreden van complicaties en de waarde van het HbA1c. Mijn hart breekt elke keer als ik een persoon met diabetes hoor verzuchten dat hij/zij complicaties heeft, maar dan ook niet zo goed voor zijn/haar diabetes heeft gezorgd.

  Het leven is 1 groot gezondheidsrisico!

  Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

  Het zou de DVN sieren als zij zichzelf verantwoordelijk zouden stellen voor ”het aantal mensen die risico’s neemt voor het krijgen van een vergoeding”, omdat zij namens alle mensen met diabetes in Nederland gesprekken voeren over de vergoeding van de FSL.

 • Roger1961
  Bijdrager

  Weer eens gesprek gehad met internist over de beslissing van het ZIN de FSL alleen voor een beperkte groep patiënten te vergoeden. Toch zijn we van mening dat het ZIN dit niet eeuwig kan volhouden omdat het moreel niet verantwoord is. Hoe kun je mensen een hulpmiddel blijven weigeren dat de kans op complicaties en vroegtijdig overlijden kan voorkomen en de kwaliteit van leven verbetert? We gaan ervan uit dat het echt een kwestie van tijd is.

 • iwad70
  Bijdrager

  Jaja,het is mooi dat die stap gezet is maar ik vergoed inderdaad de sensoren van freestylelibre al meer dan 2 jaar zelf en mijn hba1c in die tijd naar een mooie waarde gekregen. Ook ik krijg dus niets vergoed van mijn zorgverzekering (man,47 jaar,175 cm lang en 73 kg) want ik val dus niet in een van de 4 groepen. Nu wilde ik vorige maand een glucosemeter omdat de sensoren zo heel af en toe voortijdig ermee stoppen en besloot ik de accucheck mobile aan te schaffen maar tot mijn verbazing deed mijn verzekeraar daar ook al moeilijk over. CZ had de bal bij de leverancier neergelegd en die mocht beslissen wie deze meter wel mocht en wie niet. Het gaat er steeds meer op lijken dat je als diabeet niet teveel mag kosten en anders heb je gewoon pech. Na tussenkomst van mijn diabetesverpleegkundige heb ik na een een hoop heen en weer mailen toch de accucheck mobile gekregen. De vertegenwoordiger van Mediqdirect heeft alles netjes afgehandeld voor me en zijn excuses aangeboden dat alles zo omslachtig is gegaan. Dus de freestylelibre voor iedereen vergoeden lijkt mij een heel sterk plan en wel zo snel mogelijk.

 • kaoutar
  Bijdrager

  Wij hier mogen niet klagen, mijn dochter (8 jaar)met diabetes krijgt de Freestyle Libre sensor vergoed. Maar om heel eerlijk te zijn, twijfel ik enorm of we ervoor kiezen of niet.
  Het is toch te gek voor woorden, dat je maar 50 strips per kwartaal vergoed krijgt, dus zou je onverwachts toch moeten meten met de strips je deze dus zelf moet aanschaffen,
  Daarnaast vind ik het naar de toekomst kijkende ook dubbel om 10 jaar de sensor te gebruiken en daarna plotsklaps weer over te moeten op de vingerprik omdat het na je 18e niet vergoed wordt.
  Heel dubbel allemaal #%##££*🤔^_😨:/%😱^^^😡^/^:”$🧐&*€/=#%__

  • 6feet10
   Bijdrager

   Hoi kaoutar.

   Ter overdenking : als ik zie wat er in de afgelopen 10 jaar voor ons T1 & T2 diabetes patiënten is veranderd. Het gaat nu zo hard die ontwikkelingen en dus in ( 2028 ) 10 jaar naar nu………. wat zijn er dan aan ontwikkelingen ! 🤔

   Groet 6feet10

   P.s. frustraties zijn bij ons allen heel herkenbaar.

 • Ben42
  Bijdrager

  Hallo Kaouter,

  Als je dochter van 8 diabetes heeft is dat best een reden om te klagen. Tenminste als dat je gevoel helpt.

  Prettig is in Nederland dat voor kinderen in de ziekteverzekering wat meer zaken in het pakket zitten dan voor volwassenen. Voor kinderen is een ziekte, zeker een chronische ziekte over het algemeen belastender, daarom zijn er voor kinderen vaak ook net iets meer voorzieningen.

  Wat betreft het maken van de keuze, die zou ik niet laten afhangen van een situatie in 2028. Het kan zijn dat voor die tijd de FSL al helemaal niet meer vergoed wordt, dat er dan heel andere ontwikkelingen zijn. Zelf verwacht ik niet dat tegen die tijd de situatie nog hetzelfde zal zijn.

  Een nadeel van vroeg of direct met een FSL beginnen is dat het daarna veel moeilijker wordt om zowel te leren prikken als met b.v. 5 metingen per dag om te gaan. Dat betekend dat stel dat de FSL om een of andere reden niet meer gebruikt kan worden, b.v. omdat de pleister te veel irritatie veroorzaakt. Dat het dan heel lastig is om te wennen aan het prikken en ook nog eens te wennen dat je dan maar een beperkt aantal controle momenten op een dag hebt.

  Nu weet ik niet hoe je dit zou moeten inrichten, maar misschien zou daar eens over nagedacht moeten worden. Met al onze ontwikkelingen kunnen wij moderne mensen geen vuur meer bouwen. Ach is dat nodig, zeer waarschijnlijk niet. Maar de FSL zou wel eens niet toegepast kunnen worden en dan moet je op een andere methode **) terug vallen. Zolang deze nog niet breed voor handen zijn is het misschien wel handig om ook al wat routine in het prikken te hebben.

  Zelf vind ik ook dat de FSL veel te weinig wordt vergoed en daarnaast zelfs voor noodgevallen maximaal 50 strips te vergoeden vind ik ook geen goede zaak. (Dan ga je al vast hamsteren voor het geval je ze een keer nodig hebt). Maar in de gezondheidszorg altijd alles vergoeden is ook geen goede optie. Helaas worden voor ons vaak de verkeerde keuze’s gemaakt, maar dat zullen anderen ook vaak vinden.

  Vriendelijke groet,
  Ben

  **)
  Een andere methode zou kunnen zijn :
  COG NON-INVASIEVE BLOEDSUIKERMETER
  En er zijn momenteel meer initiatieven voor dergelijke producten.

 • mike98734
  Bijdrager

  Ik wil er even aan toevoegen dat kinderen met een insulinepomp met RT-CGM functie NIET de FSL vergoed krijgen (oa Minimed 640g) !
  Daarbij maakt het niet uit of ze wel of niet een RT-CGM hebben.

 • Suus1979
  Bijdrager

  Ik val binnen de categorie die het vergoed zou moeten krijgen (volgens de dvk). Helaas krijgt zij alle aanvragen voor machtiging (ook van andere patiënten) gewoon terug en worden niet geaccepteerd.
  Ze zeggen het dus te vergoeden maar doen het eigenlijk niet.
  Hoe zit dat?
  Een beetje belachelijk hoe het gaat hier in Nederland. Je bent een constante strijd aan het leveren met de verzekering. Ik vind diabetes al een strijd op zich.

 • BertW
  Bijdrager

  @suus1979

  De kriteria om voor vergoeding in aanmerking te komen staan in onderstaand artikel:

  https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/04/30/flash-glucose-monitoring-verzekerde-zorg-voor-4-groepen-diabetespatienten

  Je kunt zelf zien of je aan 1 van de eisen voldoet en zo ja dan maak je aanspraak op vergoeding.

  Vraag eventueel na bij je verzekeraar waarom de aanvraag afgewezen is (bijv. aanvraagformulier niet correct ingevuld, aanvrager niet bevoegd, de DVK gaat niet uit van de juiste criteria voor vergoeding, of i.d.).

  Sterkte.

  Gr. Bert

 • 6feet10
  Bijdrager

  Mail van Abott betreffende de FSL vandaag gekregen. #terinfo

  Beste FreeStyle Libre gebruiker,

  Wij zijn blij u te kunnen melden dat de eerste overeenkomst voor de distributie van FreeStyle Libre is afgesloten.

  OneMed B.V. en haar merken Bosman, Boeren Medical, OneMed Apotheekservice, De Diabeteswinkel en Diabstore, zullen binnenkort de FreeStyle Libre kunnen uitleveren.Wij verwachten bovendien op korte termijn een overeenkomst met de volgende distributeur te kunnen afsluiten. Wij zullen u daar separaat over informeren.

  Deze eerste distributieovereenkomst betekent dat u vanaf 2019 niet meer zelf de kosten voor FreeStyle Libre hoeft voor te schieten. OneMed zal op korte termijn de overeenkomsten met alle zorgverzekeraars afsluiten en de declaratie voor FreeStyle Libre gaan verzorgen.

  De volgende vier groepen komen in aanmerking voor vergoed gebruik van FreeStyle Libre:

  • Kinderen (van 4 – 18 jaar) met diabetes type 1;
  • Volwassenen met diabetes type 1 van wie de bloedglucosewaarden slecht zijn in te stellen (64 mmol/mol of hoger);
  • Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2;
  • Vrouwen met diabetes type 1 en 2 die een zwangerschapswens hebben.
  Denkt u in aanmerking te komen voor vergoeding van FreeStyle Libre, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw diabetesbehandelaar/-verpleegkundige.

  Groet 6feet10

 • BJMG
  Bijdrager

  Zou de DVN winkel ook gaan meedoen?

 • Wallie
  Bijdrager

  Vast doet de dvn winkel hier niet aan mee. Ik weet niet het zit maar de distributie van zulke sensors is echt niet goed geregeld. Hopelijk komt er met zn overeenkomst een beetje schot in de zaak (ala ook weer voorraden?). 3-5 werkdagen wachten op een sensor is toch niet van deze tijd.
  Benieuwd of Dexcom g6 in de tijd straks een betaalbaar alternatief kan zijn. Graag.

  • Liv1
   Bijdrager

   Het duurt misschien die 3-5 dagen, maar op moment ervaar ik geen problemen meer met de levering. Het wordt met bestellen nu netjes geleverd.
   En voordeel dat er misschien nog wat met de voorraden is, je hoeft die verzendkosten nog niet te betalen. Ik bestel gewoon elke 25 dagen nog 3 sensoren. En sinds een paar maanden worden die eigenlijk gewoon gelijk verzonden.
   Laatste bestelling is van 1 januari, is gisterenmiddag afgeleverd.

   • elleke
    Bijdrager

    Helemaal mee eens. Laatste 3 a 4 maanden totaal geen probleem.
    Behalve dat mijn hbA1c te mooi is:) 6x prikken per dag en xx keer scannen:)
    We blijven hoopvol.

   • Liv1
    Bijdrager

    Hier hetzelfde. Blijf prikken ivm boluscalculator voor de pomp. Mijn HbA1c is niet helemaal zo mooi als het was, door verschillende andere redenen (daarom ook de FSL genomen), maar wel te goed om in aanmerking te komen voor vergoeding.
    Dat ik nu geen verzendkosten hoef te betalen is toch mooi meegenomen. Ik bouw mijn eigen voorraadje wel op met die 3e sensor per 25 dagen.

   • Ben42
    Bijdrager

    Dat je prikt naast de FSL is natuurlijk een beetje dubbel.

    Bloedsuiker bepalingen zijn ‘natuurlijk’ iets nauwkeuriger dan de FSL omdat die niet het bloedsuiker bepaald, maar deze afleidt uit de meting.

    Je zou ook een boluscalulatie aan de hand van de waarde van de FSL kunnen doen. Zo ingewikkeld zijn die berekeningen niet. En misschien kun je de waarde wel invoeren op jouw pomp, op de 640G kun je de boluscalculatie ook doen aan de hand van een ingevoerde waarde.
    Ook de FSL heeft een ingebouwde boluscalculator, deze werkt helaas alleen op bloed glucose bepalingen en werkt niet op de sensor informatie. (Voor de boluscalculatie op de FSL aan de hand van bloedsuikermetingen dient wel een extra instelling gedaan te worden zodat de ‘reader’ dit ook in het menu heeft zitten.)

    Als je in aanmerking komt voor vergoeding, dan wordt het aantal strips dat per kwartaal vergoed wordt teruggebracht naar 50. Zonder extra kosten kun je dan de boluscalculator aan de hand van strips niet meer doen.

    Ben

   • Liv1
    Bijdrager

    Dag Ben, de boluscalculatie zit wel iets ingewikkelder dan “ik eet 24 kh, mijn ratio is 1:6 dus ik heb 4 eenheden insuline nodig” of “mijn bloedsuiker is 10,3 dus ik moet 1 eenheid bij bolussen”.
    De boluscalculator houdt ook rekening met de hoeveelheid insuline die je eerder hebt toegediend en hoelang ervoor je die hebt toegediend.
    Toen ik de boluscalculator ging gebruiken zag ik dat deze heel andere correcties adviseert, dan ik in het verleden deed op basis van gegevens uit het ziekenhuis (de settings in de meter zijn ook door het ziekenhuis ingevoerd).
    Soms gaat ie 2,5 uur na een maaltijd bij een bloedsuiker van 12,0 nog helemaal niet bijregelen. Of wil ie 3,5 uur erna veel minder bijregelen dan het bijspuitschema wat ik ooit had. En dan kom ik uiteindelijk gewoon heel netjes uit.
    Dat kan ik echt niet zelf nabootsen.
    (en nee, ik neem niet klakkeloos de correctie over, ik hou wel rekening met activiteiten en ook of de FSL aangeeft dat ik bijv nog aan het zakken ben).

    Ik heb een Accu-Chek pomp waarop ik geen metingen kan invoeren.
    Zelf heb ik er geen enkel probleem mee dat ik nog prik, juist omdat ik mijn bloedsuikers zo mooi wil houden met behulp van de boluscalculator. Ik weet dat het zonder gewoon echt slechter is.
    Voor vergoeding van de FSL kom ik niet in aanmerking, dus is voor mij ook geen issue.

    Ik heb de FSL 1,5 jaar geleden genomen omdat ik ineens onverklaarbare lage bloedsuikers had en ik daardoor weer erg last kreeg van mijn angststoornis. Met de FSL kan ik de trend in de gaten houden en geeft het me rust op het werk, ik gebruik mijn meter voor de boluscalculatie.

 • Hunter
  Bijdrager

  Die doorbraak is er nog steeds niet, maar ik heb een petitie gestart om iets in gang te zetten:
  Ga naar https://vergoedglucosesensor.petities.nl/ en zoek naar “prik je niet ziek, maar scan je beter met een sensor meter” Verspreid verspreid en verspreid

  Groet

  frank

 • Hunter
  Bijdrager

  Voor de duidelijkheid: dit waren de resultaten en de conclusies waar het ZiN op wachttte:

  Na twaalf maanden gebruik van de FSL daalt de HbA1c-waarde met 4 mmol/mol, is er een toename van 6.6% van de deelnemers waarbij er geen hypoglykemieën zijn opgetreden in het voorafgaande half jaar en neemt zowel de fysieke als de mentale ervaren kwaliteit van leven significant toe. Daarnaast daalt arbeidsverzuim van 20.1 naar 7.7% en het aantal ziekenhuisopnames van 11.1 naar 3.7%. Het stripgebruik nam af van een mediaan van 6 naar 2 strips per dag.
  Conclusies: De FreeStyle Libre blijkt een goed toepasbaar en voldoende betrouwbaar hulpmiddel met positieve resultaten wat betreft glucoseregulatie, kwaliteit van leven, arbeidsuitval en ziekenhuisopnames.

  Dus op naar mijn petitie: en eis vergoeding per direkt en compensatie met terugwerkende kracht, want die conclusies zijn niet significant anders dan die van een ½ jaar. Verzekeraars moeten over de brug komen en het ZiN kan er niet meer om heen.

 • Roger1961
  Bijdrager

  Kort verslag van gesprek met internist. mijn HBA1 is 6,4. Uitstekend voor iemand die al meer dan 40 jaar type I heeft. Ik gebruik de Freestyle Libre. Krijg hem niet vergoed maar vind het belangrijk dat ik b.v op mijn werk kan blijven functioneren. Mijn partner helpt mee aan de financiering van de sensoren. Het gaat om veel geld, ondertussen welbekend. Dus ik vraag aan internist: “dus als ik me misdraag en uitkom op een HBA1 van laten we zeggen 9 dan zou ik de freestyle wel vergoed krijgen. Antwoord: “ja”. Mijn vraag weer: “ na een paar maanden gebruik van de Freestyle Libre zal mijn HBA1 waarschijnlijk gezakt zijn tot b.v 7” Zan vervalt de vergoeding dus weer.. Antwoord: : “eeuuhhh nee”…?….?.. Wie is hier nu gek? Het ZIN in ieder geval, omdat dit orgaan niet begrijpt wat diabetes nu eigenlijk is.

 • petreff
  Bijdrager

  Ook ik word gestraft omdat ik zo gemotiveerd ben om mijn bloedwaarden op een constant peil te houden.
  Hierdoor krijg ik de FSL niet vergoed, ondanks een aanbevelingsbrief van mijn specialist, ondanks het feit dat ik geen pancreas meer heb !
  Kennelijk moet ik er met opzet voor zorgen dat ik niet goed ben ingesteld om wel in aanmerking te komen.
  Het oude alternatief, de vingerprik met de teststrips, is kennelijk op dit moment een aantrekkelijker verdienmodel voor de ziektekostenverzekeraars. Voor het dagelijkse functioneren in werk/vrije tijd is de FSL onontbeerlijk en een fantastisch middel. Wanneer dringt dat nu eindelijk eens door ? Maar helaas,het geld regeert………….
  Petreff

  • Ja, het is werkelijk verschrikkelijk hoe de indicatiestelling voor een FGM (zoals Freestyle Libre) medio vorig jaar is opgezet door het Zorginstituut Nederland (ZIN). De grens van 8% (64 mmol/L) is volledig achterhaald want de behandelrichtlijnen richten zich wereldwijd op lagere waarden en veel meer op het voorkomen van glucosevariabiliteit dan op de gebrekkige HbA1c-waarde. Vervolgens is ons beloofd dat het ZIN eind 2018 met een standpunt over een bredere indicatiestelling zou komen. Wat niet gebeurde. Vervolgens heeft de minister gezegd dat die “dit voorjaar” zou komen. Ik ben benieuwd hoe lang dit voorjaar zal zijn….
   Natuurlijk moet FGM vergoed worden voor alle insuline-afhankelijke patiënten. Toen eind jaren 1970 de bloedglucosestrips op de markt kwamen heeft het toenmalige ZIN toch ook niet gezegd dat we maar moesten doorgaan met urine te proeven of die zoet was?! Kom op zeg. Eindelijk eens een innovatie die (wetenschappelijk bewezen) verbetering brengt voor ALLE diabetespatiënten, die in de landen om ons heen allang wordt vergoed, en wij zitten nog met stripjes te modderen zoals in de vorige eeuw!

   TEKEN DE PETITIE: https://vergoedglucosesensor.petities.nl/

 • Dag allemaal,

  De eindresultaten van het onderzoek dat moeten leiden tot vergoeding van de FSL uit de basisverzekering zijn er!
  “Veel gebruikers van de flash glucosemeter FreeStyle Libre (FSL) ervaren een verbeterde gezondheid en kwaliteit van leven met diabetes. Dit zijn de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van de FSL. In een brandbrief naar Zorginstituut Nederland vragen wij om snel een advies uit te brengen voor ruime vergoeding van Flash Glucose Monitoring uit de basisverzekering.”

  Lees het hele bericht op DVN.nl

  • Momo
   Bijdrager

   Oh boy, spannend!

   Ik ga als een malloot zitten duimen!

  • DrentscheAa
   Bijdrager

   Wanneer worden de volledige onderzoeksresultaten openbaar gemaakt?

   • @drentscheaa, we weten nog niet meer dan vermeld op deze pagina, maar daar staat al een uitgebreidere samenvatting.

   • DrentscheAa
    Bijdrager

    Wat verstaat DVN onder ‘ruime vergoeding’?
    Hoe schat DVN nu de kansen in voor ‘ruime vergoeding’?
    Wat is het standpunt van DVN over vergoeding van teststrips in combinatie met de FSL?

   • Goed punt. Ik mag hopen volledige vergoeding. Een “eigen bijdrage” doen we allemaal toch al, nl. via het jaarlijkse eigen risico. Dat lijkt me wel genoeg.

 • elleke
  Bijdrager

  Laten we hopen dat het ZIN er de zin van in ziet. Ik duim mee.

 • Frankvo
  Bijdrager

  Maar waarom alleen voor FSL en niet voor de andere CGM’s???

  • @frankvo Hierover zijn wij nog steeds in overleg. Met zorgverzekeraars bespreken we hoe zij deze zorg inkopen bij ziekenhuizen. Er wordt gewerkt aan een document met werkwijze en afspraken bij het verstrekken van RTCGM. Dit gebeurt onder de vlag van de Nederlandse Diabetes Federatie, waar DVN deel van uitmaakt.

 • BenHetZat
  Bijdrager

  Ik heb naast type 1 diabetes (25 jaar lang) ook 2 andere auto-immuunziektes. Waarom komen mensen zoals ik niet in aanmerking voor de FSL? Ik ben sinds afgelopen jaar gestopt met 3 keer per dag eten en ik eet ook geen koolhydraten meer, zodat ik mijn bloedsuiker zo laag en stabiel mogelijk kan houden. Het liefs tussen de 4 en 5 mmol, want dit zijn normale bloedsuikers. Internisten en dietisten kunnen zeggen wat ze willen, maar langdurige bloedsuikers boven de 5 mmol is niet normaal, tenzij je hebt gegeten en gedronken. Gezonde mensen hebben een HbA1c tussen de 20 en 42. Ik wil niet eindigen op een latere leeftijd met alzheimer. Ik wil ook niet aan de dialyse of jarenlang op een sterfbed liggen en afhankelijk zijn van verzorgers. De dag dat ik mezelf niet meer kan verzorgen, is de dag dat ik de stekker eruit trek. Verder weiger ik met mijn 3 auto-immuunziektes het arbeidsmarkt op te gaan, ondanks dat het UWV mij aan het opjagen is om weer aan de slag te gaan. Mijn lichaam is belangrijker dan uitsloven voor een werkgever, belastingdienst of wie dan ook. Ik ben 3 keer door de ambulance broeders/zusters wakker gemaakt na een ernstige hypo en dit gebeurde tijdens werktijd bij 3 verschillende werkgevers. Ben ook ooit tijdens het woon werkverkeer mijn rijbewijs en vervolgens mijn baan kwijtgeraakt, omdat ik een ernstige hypo kreeg op de snelweg. Wonder boven wonder heb ik de snelweg overleefd en geen schade veroorzaakt of slachtoffers gemaakt. Ik herinner mij alleen nog dat ik hardhandig door de politie werd gearresteerd en dat mijn voorhoofd tijdens de arrestatie heel hard op het asfalt belande. De politie dacht waarschijnlijk dat ik onder invloed was van alcohol of drugs. Al mijn ernstige hypo’s buiten de deur staan bij mij te boek als traumatische gebeurtenissen. De FSL kan mijn levenskwaliteit en die van alle type 1 diabeten verbeteren, maar blijkbaar zijn wij geen kinderen, zwangere vrouwen of slecht gereguleerde type 2 diabeten die heel dag koolhydraten, verwekte voesdel en donuts eet.

 • DrentscheAa
  Bijdrager

  @benhetzat “langdurige bloedsuikers boven de 5 mmol is niet normaal,”
  Kunt u dit met wetenschappelijk onderzoek onderbouwen?

  “slecht gereguleerde type 2 diabeten die heel dag koolhydraten, verwekte voesdel en donuts eet”
  Dit is een onnodige sneer richting type 2 diabeten. Type 2 patiënten hebben alleen in geval van zwangerschap of zwangerschapswens recht op een FSL. Alleen volwassenen met slecht gereguleerde type 1 komen in aanmerking voor een FSL; slecht gereguleerde type 2 diabeten niet.

  • Hallo, ik spring even bij. Er wordt gevraagd naar onderbouwing met wetenschappelijk onderzoek van de bewering dat bloedglucose groter dan 5 mmol/l niet normaal is tenzij je hebt gegeten en gedronken.

   Volgens de zorgstandaard in Nederland voor DM type 2 is een normale nuchtere glucose < 6.1 mmol/l.
   Dit heeft de World Health Organisation/International Diabetes Federation in 1999 vastgesteld en in 2006 nog eens bevestigd (“The fasting plasma glucose cut-point for Impaired Fasting Glucose (IFG)
   should remain at 6.1 mmol/l. “). Dit is door de NHG overgenomen.
   Dus 6.0 mmol/l hoort daar nog nét bij, maar je kunt zeggen dat het normaal is als het 5-komma-zoveel is en dat boven de 6 een gestoorde nuchtere glucose (=’niet normaal’) is.

   In Groot Brittannië hanteert NICE sinds 2012, voor mensen met een verhoogd risico (dwz, hoog bmi en hoge bloeddruk), dat de nuchtere glucose minder dan <5.5 mmol/l moet zijn. In de VS hanteert ADA al sinds 2003 dat de nuchtere glucose < 5.6 mmol/l moet zijn. Zoals gebruikelijk gaat Nederland nog niet mee met de nieuwste inzichten, maar er zijn dus richtlijnen in andere landen die een nuchtere glucose van ≥ 5.6 mmol/l een gestoorde glucose vinden.

   DVN in 2015: “Het HbA1c ligt bij mensen zonder diabetes meestal tussen de 25 en 40 mmol/mol.” zie https://www.diabetestrefpunt.nl/bericht/de-waarde-van-het-hba1c/

  • BenHetZat
   Bijdrager

   Gezonde mensen hebben bloedsuikers tussen de 4 en 5 mmol als ze een tijdje niets hebben gegeten. De HbAc1 waarde van een gezonde persoon ligt tussen de 20 en 42.
   Dus alles wat er boven of onder ligt zijn dus abnormale afwijkingen en op de lange termijn niet goed voor het lichaam. Volgens medischcontact is type 1 diabetes nog steeds zeer dodelijk en leven type 1 diabeten korter dan gezonde mensen. Mensen met type 1 diabetes overlijden meestal aan hart en vaatziektes en nierfalen.

 • Yvonne
  Bijdrager

  Ik vind het triest dat zelfs mensen met diabetes vinden dat slecht gereguleerd zijn je eigen schuld is.

 • marcovanhaaften
  Bijdrager

  FredOp
  Hoera precies zoals ik erover denk ik heb dit al direct bij het bekend making van de DVN gezegd over de vergoeding en werd mijn de mond gesnoerd op het forum omdat ik te negatief was ik heb toen ook direct mijn lidmaatschap bij de DVN opgezegd maar dus nu toch een medestander hierin gevonden.
  Ik begrijp het ook niet dat zo met de loftrompet word geblazen want deze groep die nu binnen de 4 gestelde voorwaarde vallen voor de FSL deden dit ook al bij een CGM systeem
  Maar kijk uit niet zo negatief reageren want anders!!!!!
  Marco

 • elleke
  Bijdrager

  Wat een goede en terechte brandbrief, ik had hem niet gezien bedankt voor het opmerkzaam maken.
  We houden hoop.
  Sterkte allemaal.

 • marcovanhaaften
  Bijdrager

  beste fgmindebasisverzekering

  Ik had deze brief ook gezien maar als de de datum ziet 25 April 2019.
  en de goedkeuring September 2017 vanuit de zorgverzekeraars is dit wel een periode ertussen waarin de DVN deze brief niet heeft verstuurd maar door de druk van de patiënten alsnog 1,5 jaar later een brief ter protest
  Aangezien ik al vanaf 2015 de FSL zelf betaal is de frustratie groot.
  wat mijn het meeste irriteert is dat de DVN zijn eigen op de borst klopt dat ze de vergoeding voor de beperkte groep patienten heb weten te bereiken terwijl dit t.o.v. de vergoeding voor een CGM niet anders is.
  Dus wat is er dan bereikt ja de FSL word vergoed voor dezelfde mensen welke ook al in aanmerking kwamen voor een CGM.
  Ik ben de hoop op vergoeding al heel lang geleden verloren en blijft gewoon rond de € 1400 per jaar uit eigen zak betalen voor een vele malen prettiger leven met de FSL.
  Top…
  gr Marco

  • Uiteraard vind ik het ook te lang duren, anders had ik niet zo’n nickname gekozen! Nederland is hopeloos achterlopend bij vele Europese landen. Maar nu er iets fermere taal uit de DVN komt, denk ik wel: beter laat dan nooit.
   Voor alle zelfbetalers, waaronder ikzelf, moet de vergoeding met terugwerkende kracht en volledig zijn. Bepalend daarbij zijn de internationale studies (en niet slechts die ene van Isala).

 • We hebben afgelopen zaterdag wederom ons standpunt laten horen bij Radar. Luister het item hier terug: nporadio1.nl/radarradio/onderwerpen/499911-wetenschappelijk-bewijs-huidsensor-verbetert-levens-suikerziektepatienten-aanzienlijk

  We houden jullie op de hoogte.

  • Heel goed! Morgen, 10 mei, is de volgende Rondetafel Diabetes vergadering. Nu doorpakken!

  • DrentscheAa
   Bijdrager

   Ik mis een duidelijk standpunt in het interview. De vertegenwoordiger van DVN vertelt vooral over de uitkomsten van het onderzoek. Voor welke groepen wil DVN vergoeding van de FSL? Van Gerven (SP) spreekt bijvoorbeeld van ‘moeilijk instelbare’ patiënten.

   • Dat vond ik het interview ook niet duidelijk. In de “brandbrief” van DVN staat het wel duidelijk: “DVN pleit er
    steeds voor dat de FSL voor iedereen die afhankelijk is van intensieve insulinetherapie vergoed wordt uit de basisverzekering”
    Dat moet dus ook bij elke gelegenheid krachtig worden uitgedragen. Ik zou er persoonlijk nog bij zeggen “VOLLEDIG vergoed wordt”.
    Zo’n vage indicatie zoals Van Gerven (SP) zei, daar moeten we juist vanaf! (immers dan houdt je het probleem wat er moet gebeuren zodra mensen dankzij FSL goed ingesteld raken. Dan de FSL weer afpakken?). Ploumen (PvdA) in haar kamervragen is zo mogelijk nog vager: ” Free Style Libre mee te nemen in het pakketadvies “. Wat betekent dat nou weer?

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.