Forums / Autorijden en CBR / Rijbewijsverlenging = beproeving door CBR

Cenzo
Bijdrager

Rijbewijsverlenging = beproeving door CBR

Welke ervaringen hebben jullie met CBR bij het verlengen van het rijbewijs?
Ik ben met DVN over dit probleem – want dat is het – in gesprek. Het gaat hierbij dus niet om de medische keuring; dat komt al elders uitvoerig aan de orde.

Dit is mijn ervaring: CBR verklaart in de oproepbrief dat de beoordeling van de rijtest bestaat uit een technisch onderzoek en/of rijtest met een lesauto. Het zou daarbij niet gaan om een rijexamen maar om een beoordeling of de kandidaat het voertuig verantwoord kan bedienen en veilig aan het verkeer kan deelnemen.

In de praktijk gaat het de rijtest heel anders:
1. De rijtest is een beproeving; feitelijk een streng examen maar dan zonder de bijzondere verrichtingen.
2. De rijtest is eenzijdig: heel veel 30 km zones, weinig autoweg, stadsverkeer en nagenoeg geen provinciale wegen (hoogste
dodencijfer). Dit is gezien de dagelijkse praktijk niet realistisch.
3. Diabetespatiënten zijn bij CBR geoormerkt en er is à priori geen objectieve benadering.
4. De keuringsdeskundigen (kd) zoeken feitelijk naar bevestiging van vooraf ingenomen (negatieve) standpunten over de rijgeschiktheid van diabetespatiënten.
5. De kd zou niet op de stoel van de oogspecialist mogen gaan zitten.
6. De kd moet objectief aan de rijtest beginnen en niet een voorgaand testrapport als uitgangspunt nemen. Met een “open mind” dus.
7. De persoonlijke beoordeling van KD is vaak niet objectief.
8. Assertiviteit wordt niet op prijs gesteld door kd.
9. Diabetes wordt door kd als een ernstige beperking aangemerkt, net als iemand die geestelijk of lichamelijk beperkt
(gehandicapt) is. Aangezien het woord – gehandicapt – maatschappelijk niet meer op prijs wordt gesteld en daarvoor
– iemand met een beperking – wordt gebruikt worden alle diabetici in feite in een categorie geplaatst, waarin ze niet thuishoren.
10. De medische informatie bij CBR is niet actueel.
11. De kd voelt zich gewoon niet op z’n (haar) gemak met een diabetespatiënt aan het stuur.
12. Negatieve opmerking kd in het nagesprek: u rijdt alsof u geen beperking hebt! Wat wil je nog meer als ervaren autorijder (sales
manager met pensioen)? Daarom gaat het nu juist! Je ziet als ervaren bestuurder al lang wat te zien valt maar je moet voor het
oog van kd duidelijk maken dat je vroegtijdig al opgemerkte dingen ook daadwerkelijk gezien hebt.

Kortom:
Er is nog veel werk te doen door DVN om bij CBR het en ander om te buigen. Daaraan kan iedere diabetische automobilist een bijdrage leveren. Wat zijn jouw ervaringen? Laat wat van je horen!

Cenzo
(= naam van mijn hond anders heb ik sowieso een probleem bij verlenging rijbewijs)

 • mike
  Bijdrager

  vraag me af, wat zijn de criteria voor het CBR om iemand een rijtest op te leggen.
  is dat na een x aantal jaar diabetes hebben, of is het een gevolg van een voorgaande medische keuring waar twijfel is boven gekomen.

 • Cenzo
  Bijdrager

  Ha Mike, criteria vroeger en bij mijn weten ook nu zijn vooral aanvoelen hypo en toereikend gezichtsvermogen om veilig aan het verkeer deel te nemen. Dat laatste wordt bepaald door CBR via rapporten oogarts. Het is dus niet zo dat per definitie een rijtest wordt opgelegd. Als blijkt dat er tekortkomingen zijn opgetreden (bv. na veelvuldige laserbehandelingen) verlangt CBR een rijtest om de rijgeschiktheid in beeld te krijgen. Mijn punten van kritiek staan in mijn overzicht. Nadeel van de test is dat er geen objectieve beoordelingspunten zijn (in o.a. Duitsland heb je het puntensysteem in Flensburg, dat inzicht geeft over rijgedrag) voor die test en je krijgt te maken met een keuringsdeskundige, die naar eigen inzicht beoordeelt. Het oogonderzoek dat CBR kan verlangen – en dat voor CBR van groot belang is – is een gezichtsveldonderzoek dat CBR iedere 5 jaar mag verlangen. Dat rapport moet naar CBR en dan zit je in het circuit. Het kan zijn dat je op basis van de uitslag dan een rijtest moet doen. Dat kost extra geld omdat je je eigen auto miet mag gebruiken en je moet naar een rijschoolhouder om een lesauto te leren kennen en daarmee doe je dan de rijtest.

 • mike
  Bijdrager

  keuringsdeskundige is vergelijkbaar met een examinator,
  hij moet in een momentopname zien dat je of je geschikt bent,
  dat is voor beide maar gedeeltelijk in een beoordelingssysteem te vatten,
  deels is het gewoon het gevoel dat jij aan zo’n persoon geeft.
  belangrijk is dus op zo’n moment dat je laat zien wat hij wil zien, niet er vanuit gaan dat hij het wel snapt dat jij het wel kan.
  een keuringsdeskundige oordeelt aan de hand van normen die hij moet hanteren, en een beetje op zijn gevoel,
  je moet er dus niet vanuit gan dat hij we ziet dat je kjkt, je moet gewoon overdreven duidelijk kijken.
  en hoe hij het al dan niet aanvoelen van en hypo kan beoordelen, gewoon, door op jouw woord af te gaan, dus je moet wel een goed verhaal hebben(en kennis natuurlijk), want als je zgt dat je ze niet goed voelt en daar niet goed op handelt, dan heb je toch wel een probleem.

 • Cenzo
  Bijdrager

  Ha Mike, we zijn het wel met elkaar eens want wat je zegt klopt bijna helemaal. Met 52 jaar rijervaring en talrijke zakenreizen (meestal auto) in heel Europa als sales manager weet ik als ervaren diabeet hoe ik gezond en zonder schade thuis moet komen. Als ervaringsdeskundige diabeet (met certificaat als DIPer (nu buiten bedrijf) ben ik met veel wateren gewassen. Met veel rijervaring ben ik kennelijk een probleem voor een KD = examinator omdat ik rijd alsof mij niets mankeert (uitspraak KD/v). Is men niet gewend en vindt men niet leuk. Uitkijken, anticiperen, snelheden aanhouden, kijken totdat je bijna kramp in je nek krijgt: ik weet er alles van en speeel het spelletje natuurlijk mee. Vooral laten zien dat iets dat je allang gezien hebt ook zo ervaren wordt.Tegen een vooringenomenheid van de KD omdat die weet dat hij/zij een diabeet aan het stuur krijgt ben je machteloos en dat onderga je lijdzaam. Van open mind is helaas geen sprake. Daarover hoeven wij in dit forum niet te discussiëren. Het zij zo. Eigenlijk was dat niet de reden waarom ik mijn punten heb ingebracht.
  Het gaat erom dat vanuit dit forum ervaringen/probleempunten met CBR aangereikt worden, die DVN kan gebruiken in komend overleg met CBR. Ik ben daarover met DVN in contact.

 • Willemtien
  Bijdrager

  Hallo.

  Ik heb net een brief ontvangen van het CBR dat ik binnenkort een rijtest moet afleggen. Mijn rijbewijs is dan al verlopen dus daarom mag ik ook nog eens een lesauto gaan leren kennen en dus inhuren. Ik ben eigenlijk witheet door dit bureaucratische gedoe. Ik rijd al 40 jaar probleemloos.
  Mijn ervaring van de rijtest houden jullie nog even tegoed.

  Groet,
  Willemtien

 • Cenzo
  Bijdrager

  Hallo Willemtien,
  Misschien ben je wat laat gestart met de aanvraagprocedure voor verlenging. Ik ben ook bezig met verlenging. Uit ervaring weet ik dat aan iedere handeling (bericht aan CBR) een reactietijd van CBR van 4 weken gekoppeld is. Als je wat zaakjes moet laten nakijken ben je op die manier zo een paar maanden verder. In 2014 ben ik begonnen met verlengen van mijn rijbewijs in april en dat zou op 30 november aflopen. Door allerlei onderzoeken en veel opgedrongen rijlessen (de buurt begreep er niets van want ik reed normaal in mijn eigen auto) heeft het tot oktober geduurd voordat de laatste rijtest kon worden gedaan. Of je je rijbewijs nog hebt of niet maakte toen niet uit. Je was verplicht in een lesauto te rijden bij de rijtest. Betekent dus inderdaad wennen aan een meestal kleine lesauto op eigen kosten. Vanaf dit jaar mag je je eigen auto gebruiken als je rijbewijs tenminste nog geldig is. Je hebt dus gewoon pech dat je rijbewijs is verlopen.
  Ik rijd nu 52 jaar – vroeger vooral in het buitenland – zonder ongevallen maar bij een test kun je je ervaring en routine beter vergeten want je moet vooral laten merken dat je bijvoorbeeld iets ziet wat je allang gezien hebt. Opmerking keuringsdeskundige (V): u rijdt alsof u geen diabetes hebt. Dat werd door die dame niet op prijs gesteld. Met andere woorden: je doet het niet gauw goed. Veel succes gewenst. Ik doe mijn rijtest op 21 oktober

  Groetje,

  Cenzo-Jan

 • nicnic
  Bijdrager

  Bij de vraag “Rijtest afleggen” heb ik onderstaande reactie geplaatst op 16 augustus jl. Ik mocht de rijtest gewoon in mijn eigen auto doen. Zoals je kunt lezen, stelt deze rijtest op zich niet veel voor. Niet iets om je druk over te maken. Ik maak me wel enorm druk om de bureaucratische werkwijze van het CBR. Daar ga ik nog mee aan de slag.
  Inmiddels heb ik nu voor 3 jaar mijn rijbewijs verlengd gekregen. Die 3 jaar is vanwege slaap-apneu. Vorig jaar kreeg ik mijn rijbewijs verlengd voor 1 jaar vanwege de toen net geconstateerde apneu en was diabetes/neuropathie blijkbaar geen issue voor het CBR. Dit jaar voor het eerst in mijn 38-jarige carrière met diabetes dus een rijtest.

  Ik moest een rijtest doen vanwege de complicatie neuropathie. Deze rijtest is alleen gericht op het controleren of je voldoende kracht in je benen hebt. Bij het instappen wordt door de “deskundige” via een meting gecontroleerd of je voldoende kracht kunt zetten op de rem. Beide benen worden daarop getest. Daarna een rondje rijden, waarbij belangrijkste onderdeel een noodstop is. Tegelijkertijd koppeling en rem krachtig gebruiken zodat remmen blokkeren. Dat kostte mij wat moeite, gewoon omdat je zoiets als het goed is in het dagelijkse leven nooit gebruikt. Maar ook dat was verder geen probleem. Voor de vorm nog een stukje rijden en dat was het dan. Het gaat dus in dit geval duidelijk niet om een rijexamen of zo, maar puur om het controleren van de kracht in je benen. Ik heb inmiddels bericht gehad dat het ok was en kan gelukkig mijn rijbewijs verlengen. Dan heb ik het verder maar niet over de enorme bureaucratische werkwijze van het CBR (ik ben in april begonnen en mijn rijbewijs verloopt per 1 september). Ik heb trouwens wel van tevoren telefonisch geïnformeerd bij het CBR waarom ik de rijtest moest doen, want dat bleek niet uit de brief.

 • mike
  Bijdrager

  afgelopen week verhaal aangehoord van collega buschauffeur, type 2 diabetes.
  hij moest voor het eerst naar oogarts en internist,
  oogarts geen probleem, internist is lastiger.
  hij gebruikt metformine en amaryl, dat in combinatie met een D rijbewijs is best lastig.
  amaryl stimuleert de alvleesklier, met als bijkomend nadeel dat het hypo’s kan veroorzaken.
  hierdoor moet je wel voldoen aan de eis van het cbr dat je 2x per dag meet en op essentiele momenten.
  doordat hij type 2 heeft met alleen pillen, heeft hij dus ook niet een meter beschikbaar.
  nu maar hopen dat de internist hier niet al te moeilijk over doet, hij zeurde al wel over het ontbreken van een diabetesdagboek.

 • Markpompje
  Bijdrager

  Dus als ik het goed begrijp is hij buschauffeur en gebruikt hij medicijnen die hypo’s kunnen veroorzaken en meet hij bewust niet, eis is dat hij minstens 2 keer per dag MOET meten, en terecht je gaat toch ook niet je passagiers in gevaar brengen, hij meet niet met alle risico’s van dien, hij heeft niet eens een meter, heel eerlijk gezegd mogen ze van mij bij die man zijn rijbewijs direct afpakken.

 • Cenzo
  Bijdrager

  Mij is niet duidelijk geworden of de buschauffeur getest moet worden door CBR. Als dat zo is (en ook als dat niet zo is) moet deze chauffeur gewoon meten – zelfs vaker als hij dienst heeft in geval van twijfel – bv. tijdens een pauze. We moeten aan de keuringsdeskundigen CBR (KD) overbrengen dat we als diabeet onze eigen verantwoordelijkheid nemen voor verantwoorde deelname aan het verkeer. Als iedere diabetespatiënt dat beseft wordt ons imago bij CBR beter en heeft de DVN het een stuk makkelijker in het overleg met CBR. Dus buschauffeur koop zelf de meter maar met strips (is tenslotte voor je werk) en maak een goede indruk bij je eventuele rijproef. Je moet je diabetes onder controle hebben.
  Overigens: bij oogproblemen (bv. veelvuldig gelaserd) is de rijtest (op rijgeschiktheid) wel degelijk bijzonder intensief en meer een examen.

 • Louis
  Bijdrager

  Ik zit het hele item als vrachtwagenchauffeur met DB2 door te lezen en ben het er helemaal mee eens dat het CBS een mieren-penetrerende instantie is om het zo maar eens te zeggen.
  Daardoor was ook ik veel te laat met het nieuwe rijbewijs. Gelukkig kneep mijn werkgever een oogje dicht en heb ik niet zonder inkomsten gezeten. Overigens mag je een jaar na de verloopdatum wel rijden maar krijg je bij controle wel een proces verbaal.

  Bij het verlengen van de rijbewijzen heb ik ook vaak tenenkrommend gezeten. Vraag me niet waarom, maar ook ik moest een rijtest afleggen waarbij het voornamelijk ging om de kracht in mijn been bij het remmen i.v.m. met een mogelijke noodstop. Het rijden stelde niks voor, dit werd me bij aanvang al meegedeeld. Deze test heb ik gewoon met mijn personenauto afgelegd, hoewel de verlening het groot rijbewijs betrof. Uiteraard kwam ik die test dus met glans door. Ik had genoeg kracht in het been.

  Overigens begrijp ik niet waarom niet iedereen zelf een glucosemeter heeft. deze is me al lang geleden door mijn huisarts verschaft.
  En omdat ik inmiddels insuline spuit, (Iets wat me echt reuze mee valt!) controleer ik mijzelf ook 4x per dag, waarvan 1x onderweg voor de lunch. Ik doe het ook onderweg en heb hier totaal geen moeite mee. Het is een kwestie van accepteren dat het nu eenmaal zo is en ik er echt geen verandering meer in kan brengen. Het zij zo, dus heb ook ik die knop maar omgezet. ik leef er goed mee.

  Ik hoop dat er mensen zijn die aan dit verhaal iets hebben

  Met vr. gr.
  Louis

 • Willemtien
  Bijdrager

  Hallo allemaal.
  Zoals geschreven zou ik nog even terugkomen met mijn ervaring met de rijtest.
  Die test heb ik afgelegd. De deskundige, een hele aardige en begripvolle meneer, kreeg van het CBR verkeerde info over mij. Vantevoren werd dit met mij besproken.
  Uit de bloeduitslagen waar naar gevraagd was bij de aanvraag hadden zij zelf geconcludeerd dat ik aan een spieraandoening leed en bovendien orthopedisch schoeisel droeg. Beide niet waar.
  Oké, zei de deskundige, ik ga uw spierkracht even meten, maar dan zijn we ook snel klaar wat mij betreft.
  In de auto werd de spierkracht in voeten en handen gemeten en toen we gingen rijden moest ik nog een noodstop uitvoeren. Alles was dik in orde. Ik ben door.
  Wel wacht ik nog op de brief met de verklaring van geschiktheid. Hoeveel jaar ik geschonken krijg weet ik dus nog niet. De test viel mij 100% mee.
  De deskundige bleef ook vertellen dat hij er was om mij te helpen. Heel geruststellend.
  Nu plan ik nog een gesprek met de huisarts om uit te zoeken waardoor het CBR tot de foute medische vertaling van mijn gegevens kon komen.

 • Willemtien
  Bijdrager

  Hoe gaat het verder ?
  Nou, na een week nog geen brief van het CBR bij de post, dus maar even gebeld.
  Langdurig keuzemenu…. gekozen, vraag gesteld, doorverbonden, vraag weer gesteld.
  ‘ Het is goed dat u belt, dan kan ik het nu gaan activeren. ‘ ‘ Hoezo ?’ vroeg ik, ‘ moest ik dan bellen om het te activeren ? ‘ ‘ Nee, maar nu gaat we er sneller mee aan de gang.’ ‘ En als ik niet gebeld had ? ‘ ‘ Dan gingen we het een week later activeren, we maken er nu spoed van. Ook omdat uw rijbewijs al verlopen is zoals u zegt. ‘
  De deskundige die me de rijtest afnam had niet mogen zeggen dat de verklaring van geschiktheid binnen een paar dagen bij mij op de mat zou vallen.
  Het CBR gaat hem dit nog even vertellen.
  Ik heb gevraagd of ze hem vooral ook de complimenten willen geven omdat hij me zo geruststellend de rijtest door loodste.
  Dat vond het CBR fijn om te horen.
  Nu wacht ik maar weer machteloos af of er nog meer verrassingen achteraan komen…

 • Cenzo
  Bijdrager

  Gelukt vanmorgen! Een positief en praktisch ingestelde keuringsdeskundige (man dit keer) stelde in het voorgesprek geen onnodige vragen of begon een preek te houden (zoals de KD dames eerder) maar stelde voor maar gelijk te gaan autorijden. Prima, dat is de essentie van de rijtest: aantonen dat je rijgeschikt bent. Het werd wel een intensief autoritje waarin diverse varianten zijn beproefd. De beoordeling was positief, dus ik zal binnen 10 dagen een brief van CBR ontvangen met de informatie hoe lang mijn rijbewijs wordt verlengd. Ben erg benieuwd.

  Cenzo-Jan

 • Willemtien
  Bijdrager

  Hier ben ik weer.
  Ik heb de brief ontvangen en ben geschikt verklaard om 5 jaar verder te rijden !
  Waarom slechts 5 jaar gegeven wordt is mij niet duidelijk. Staat niks over in de brief.
  Deze alinea staat verderop in de brief:
  Zijn er voorwaarden verbonden aan uw rijbewijs?
  Soms is het noodzakelijk dat u aan bepaalde voorwaarden voldoet om veilig te kunnen rijden. Bijvoorbeeld : u moet een bril dragen tijdens het rijden.
  Die voorwaarde wordt in een code op uw rijbewijs gezet. In dat geval krijgt u van het CBR een aparte brief over de voorwaarden die voor u gelden. U krijgt deze brief tegelijk met deze brief. Of in ieder geval binnen een paar dagen.

  Ik ben inderdaad brildragend en vermoed dat dit dus op mij van toepassing is.
  Maar wanneer ik dit zal weten???? De brief met de code zat dus niet bij de eerste brief in, hè? Zal ik zo’n codebrief krijgen of niet ?

  Heeft u nog vragen, kijk dan even op onze website……

  Het CBR heeft het monopoly en ik ben weer genoodzaakt erachteraan te bellen.

  Als ik mijn rijbewijs heb ga ik meteen mijn verlenging voor over 5 jaar maar aanvragen. Bezwaar maken heeft ook geen zin, want dan kan ik nog mijn rijbewijs niet verlengen.

  Ik ben not amused.

 • Willemtien
  Bijdrager

  Nog even het vervolg.
  Ik heb gebeld naar het CBR en gevraagd naar de, naar mijn vermoeden, missende codebrief.
  Nee, die was voor mij niet van toepassing, anders had die er wel bij gezeten.
  Grrrrr.
  Ik heb aangegeven dat de ontvangen brief daar niet duidelijk in was.
  Misschien een duidelijker brief maken voor volgende ontvangers ? ….
  Toen nog gevraagd waarom ik een verlenging voor 5 jaar kreeg en niet voor 10 jaar.
  Volgens de meneer van het CBR was dat in 2010 wettelijk vastgelegd dat elke diabeet voor 5 jaar max. een verlenging kan krijgen.
  Om mij wat tegemoet te kunnen komen vertelde hij dat ook wettelijk was vastgelegd dat een keuring door een oogarts slechts om de 10 jaar noodzakelijk is. Als er tenminste geen sprake is van een progressieve oogziekte…. zoals bij diabetes.

  Ik ga mijn rijbewijs nu van het gemeentehuis halen.

 • wilzje
  Bijdrager

  Op 17 juli kwam ik terug van de oogarts en was daar weer uitgebreid getest. Bij thuiskomst een brief van het CBR dat het tijd was mijn rijbewijs te verlengen. Gelijk via internet een eigen verklaring ingevuld, want weet uit ervaring dat dit allemaal nog weleens lang kan duren. Natuurlijk gelijk een brief terug dat ik naar de huisarts en de oogarts moest. Gebeld met het CBR dat ik 17 juli uitgebreid getest ben en of ik die brief niet kan opsturen. Antwoord: nee! U moet opnieuw en daar moet u geld voor betalen. Uitgelegd dat ik dat echt geldverkwisting vind, maar volgens de mevrouw van het CBR begreep ik het allemaal niet goed???!!!! Snel afspraak gemaakt bij de oogarts en ook de huisarts werkte snel en goed mee. oogarts vond het ook onzin en geldverkwisting en keurde mij “goed”. Alles snel opgestuurd en enkele dagen later weer een brief terug. Toch nog even terug naar de huisarts, want er moesten nog wat vragen beantwoord worden. Wat een onzin, de HA had alles al keurig omschreven, maar nu moest het op een ander formulier. Nu was mijn HA zo vriendelijk om niets extra te rekenen, maar anders dus 2 bezoeken moeten betalen. Al met al kreeg ik een brief thuis dat ik weer 5 jaar mocht rijden. Mijn huidige rijbewijs is geldig tot eind november, maar omdat ik zo netjes en snel heb gereageerd is mijn nieuwe rijbewijs geldig tot augustus 2020. Ze pikken dus zo even 3 maanden van me. Het is dat je het CBR nodig hebt en je graag je rijbewijs verlengt wilt hebben, maar anders had ik ze toch al meermalig door de telefoon heen getrokken hoor. Hoeveel mensen zonder diabetes rijden er wel niet met bep. medicatie of slechte ogen (en over drank en drugs nog niet eens gesproken)??? Volgens de mevrouw van het CBR is dat ieders verantwoordelijkheid. Ik ga een stuk verantwoordelijker met mijn diabetes en leven om als menig niet diabeet en wordt hierop afgerekend. Vind het geen stijl! Wens een ieder veel succes die nog een rijtest of andere test moet ondergaan, maar de DVN moet echt het CBR eens flink aanpakken!!

  • Megan
   Bijdrager

   Dat pakken van een paar maanden herken ik. Bij mijn eerste vijf jaarlijkse verlenging was ik ook een paar maanden kwijt. CBR gaf als reden dat ze de datum van het rapport van de oogarts aanhielden en niet de datum waarop mijn rijbewijs verliep. Bij de tweede verlenging was ik maanden van te voren al begonnen met de procedure omdat de rijksdienst voor het wegverkeer mij een brief had gestuurd en stelde dat het CBR achterstanden had. Uiteindelijk waren die snel ingelopen. Toen ik wachtte met mijn oogonderzoek kreeg van het CBR weer bericht dat het te lang duurde en dat ze mijn aanvraag anders terzijde gingen leggen. Nou moe! Ben ik op tijd begonnen vanwege hun achterstand, wordt ik daar voor gestraft. Ik heb toen gemaild, de datum van mijn oogcontrole aangegeven, en ik heb ze gezegd dat ik het later deed omdat ze anders weer maanden van mijn rijbewijs gingen inpikken. Uiteindelijk is het toen goed gegaan. Ze hebben verlengd per datum afloop oude rijbewijs. Maar het is elke vijf jaar, weer de strijd aangaan en afwachten wat er dan weer gebeurd.

 • Frankvo
  Bijdrager

  Bijval voor deze woorden.

  Alleen kan het CBR niets aan doen dat de rijbewijzen maar 5 jaar geldig zijn. Dit is een eis vanuit Europa. Voor de rest is het heel bureaucratisch.

 • Markpompje
  Bijdrager

  Nederland kan als men wil afwijken van europeese regels, kijk maar naar de koffieshops.
  Het cbr is niks anders als een corrupte instelling, als je bijvoorbeeld met alle papieren naar de balie van het cbr gaat en extra betaald dan krijg je voorrang, absurd natuurlijk net als het absurd is dat een particuliere organisatie wat het cbr is mag beslissen over overheidspapieren.

  En hoeveel mensen rijden er rond die na het halen van hun rijbewijs diabetes hebben gekregen ? want die hoeven helemaal niet aan te geven dat ze diabetes hebben.

  Al met al weer een krom geheel heel dat rijbewijs door het cbr.

 • Cenzo
  Bijdrager

  Ik kreeg gisteren bericht van CBR dat mijn rijbewijs zonder beperking is verlengd. Dat was genieten natuurlijk na de ellende in 2014. Toch blijf ik kwaad op CBR.
  Hoe anders was het dit jaar. Ik kreeg te maken met een mannelijke keuringsdeskundige. Geen gezeur vooraf. Laten we maar gewoon gaan rijden (nu in mijn eigen auto). Heel ontspannen dus. De test verliep prima bij deze KD. Uitslag nu dus positief bij de eerste test.

  Toch is er van alles niet in orde bij de CBR rijtest:
  Hoe kan het dat de testresultaten zo afwijken bij drie KD (2 x V, 1 x M)? Het enige verschil is dat er nu met de eigen auto gereden mag worden als het rijbewijs nog niet is verlopen.
  De voorgesprekken met de dames werkten intimiderend en wekten de indruk alsof je al geoormerkt was.
  Het is eerlijker als de KD met een “open mind” de proefrit aangaat en daarmee zonder toespraak gelijk begint
  Het mogen rijden in je eigen auto werkte ontspannend en voelde veel beter dan in de kleinere lesauto.
  Een KD mag de beoordeling nooit laten leiden door assertiviteit van de kandidaat. Die heeft recht daarop. De KD dames vonden dat kennelijk niet.
  Nogmaals: bij de testrit gaat het erom of de kandidaat kan aantonen dat hij/zij voldoende rijgeschikt is om veilig aan het verkeer deel te nemen. Dus zonder toespraken en vooroordelen.
  Hiermee is voor mij persoonlijk het verhaal verlenging rijbewijs voorlopig afgesloten.

  Groetjes en veel succes bij jullie verdere contacten met CBR.

  Houd wel DVN mevr. Dharma Behari op de hoogte!

  Cenzo

 • Braeckmansson
  Bijdrager

  Hoi allen,

  Wegens verhuis van België naar Nederland heb ik onlangs ook de beproeving bij het CBR moeten doorstaan voor de verlenging van mijn rijbewijs (+omwisseling Belgisch naar Nederlands rijbewijs).

  Waar het in België zo is dat je eigen specialist je een medisch attest bezorgd van rijgeschiktheid, en je hiermee onmiddellijk naar de gemeente kan om je rijbewijs in te wisselen, heb ik er in Nederland maarliefst 6 maanden (!!!) over gedaan om mijn rijbewijs te kunnen inwisselen. En dit met de nodige stress, want autorijden is een essentieel onderdeel van mijn werk.

  In eerste instantie is het al geheel onlogisch dat een externe instantie, die jouw situatie totaal niet kent, moet oordelen over je rijgeschiktheid door diabetes. In normale omstandigheden ga je driemaandelijks op controle bij de specialist / diabetesverpleegkundige, en weten zij perfect wie je bent, hoe je leeft, welke verwikkelingen je eventueel hebt, … . Maargoed, blijkbaar moet het hier dan maar nog eens extern gekeurd worden.

  Na 4 brieven heen en weer omtrent medische verklaringen waren we reeds 4 maanden verder en werd ik uitgenodigd voor een rijtest. Vanzelfsprekend was alles in orde, het apparaat om de druk die je op de pedalen kon zetten bereikte zelfs z’n maximale waarde … Na zes maanden dan toch m’n goedkeuring voor 5 jaar gekregen. Weg met de stress en ellende.

  Helaas heb ik ook vernomen dat deze keuring steeds opnieuw uitgevoerd mag gaan worden … Heerlijk …

  Ik snap trouwens de hele heisa niet. In België is er door de verzekeraars onderzoek geweest, en wat blijkt: mensen met diabetes hebben significant MINDER ongevallen wegens medische reden dan mensen zonder diabetes. De reden hiervoor is duidelijk: omdat diabetici reeds onder periodiek medisch toezicht staan, zullen mogelijke gezondheidsrisico’s veel sneller gedetecteerd worden dan bij mensen zonder diabetes.

  Gelieve het dringend advies aan het CBR te geven om te vertrouwen op de medische screening door de eigen specialist. Zij gaan je heus geen rijvaardigheidsattest geven indien ze je medisch niet in staat achten om met de wagen te rijden!

  Thomas

  • wilzje
   Bijdrager

   Ha Thomas,

   Jeetje wat een verhaal weer! Gelukkig dat het je toch gelukt is allemaal, maar het blijft een crime!
   Hoop dat de DVN ook op dit forum mee leest en toch nog eens in gesprek gaat met het CBR. Dit is puur winstbejag en heeft niets meer met diabetes of veiligheid te maken!

   Wens je veel veilige kilometers en tot over 5 jaar als we allemaal weer moeten verlengen :-).

   Groetjes Willy

 • Dharma
  Bijdrager

  Dag Allen,

  Hier een bericht vanuit DVN. Ja zeker lees ik al uw berichten; voor DVN erg belangrijk om te horen hoe uw ervaringen zijn.

  @ Thomas, op dit moment ben ik het Belgische systeem aan het onderzoeken en heb ik daarover contact met de diabetespatiëntenvereniging in België. De procedure in België lijkt veel soepeler te verlopen dan hier. Daar kunnen wij wellicht nog veel van leren / overnemen.

  Hartelijke groet,

  Dharma Behari,
  Belangenbehartiger DVN

 • Schanulleke
  Bijdrager

  Ben al maanden bezig met het verlengen van mijn rijbewijs.
  Moet nu weer een afspraak maken met een longarts omdat ik osas heb.
  Vorige maand een rapport gestuurd naar het CBR met een volledig overzicht van mijn apneu’s.
  Heb ik niets over teruggehoord, maar moet nu wel weer betalen voor een bezoek aan de huisarts en de longarts. Geldklopperij vind ik het.
  Daarna maar weer afwachten of ik een rijtest moet doen.
  Maar je moet je vooral niet druk maken als diabeet, want dat verhoogt je bloedsuikers dan weer.

  Ik word er moedeloos van!
  Schanulleke

 • Cenzo
  Bijdrager

  Beste Schanulleke,

  Misschien een tip: Maak een – mijn CBR – account aan via de website van CBR. Zoek naar Mijn CBR. Je kunt dan in jouw account lezen wat de actuele status is van jouw aanvraag voor verlenging. De verwerkingstijd bij iedere stap bedraagt normaal 4 weken. Als je rijbewijs nog geldig is mag je met je eigen auto een eventuele testrit doen. Zo niet, dan wordt het een lesauto en dat kost weer geld.

  Cenzo

 • Schanulleke
  Bijdrager

  Dank je wel Cenzo, ga ik zeker doen.
  Kreeg daarnet een belletje van het CBR dat ik in ieder geval naar een longarts moet.
  Wat ik er precies moet doen weet ik niet, want ik heb geen klachten en ik word ieder jaar gecontroleerd.
  Volgens de mevrouw die me te woord stond, zijn dit wettelijke eisen.
  Soms heb ik er spijt van zo eerlijk te zijn.

  Groet,
  Schanulleke

 • Cenzo
  Bijdrager

  Dag Schanulleke,

  Echt vervelend. Ik zou bij het maken van de afspraak bij de longarts aangeven dat het om een keuring voor CBR gaat. Wellicht hebben ze daarvoor al een vragenlijstje paraat, zodat het in één keer compleet is. Je moet inderdaad wel informatie geven over Diabetes maar ik heb bij mijn pas 20 jaar geleden opgetreden hartprobleem (operatie) daarvan geen specifieke melding gemaakt omdat bij de vraagstelling in de Eigen Verklaring hartziekten in een rijtje staan met diabetes, dus is Ja voldoende. Mijn cardioloog ziet mij jaarlijks en maakt zich absoluut geen zorgen over mijn rijgeschiktheid. Ik hoop voor jou dat alles snel in orde komt want het werkt wel langzaam bij CBR. De 4 weken interval worden wel correct aangehouden.
  Succes verder en houd moed erin!

  Cenzo

 • MikaM
  Bijdrager

  Bij mijn laatste verlenging werd mij verteld dat 5 jaar maximaal was. Ook al heb ik geen klachten, hypo’s of oogproblemen. Ik ben telefonisch in de aanval gegaan en toen werd mij door een medewerker van het CBR verteld dat dat een kwestie van tijd was en dat nog kwam. Tijdens het gesprek met haar ben ik veranderd van een subtopsporter in een invalide.
  Ik heb een klacht ingediend en ben later Door het CBR terug gebeld en zijn excuses aangeboden. Ook was door alle gezeur bijna mijn rijbewijs niet op tijd verlengd. Terwijl ik hem nodig heb voor mijn werk en hobby.
  Nog steeds voel ik mij gediscrimineerd. De kosten elke 5 jaar om mijn rijbewijs te houden zijn niet terecht.

  MikaM

 • Schanulleke
  Bijdrager

  Hallo Mikam,

  Bedankt voor je reactie.
  Mag ik vragen bij wie en hoe je de klacht hebt ingediend?
  Ik ben zeker van plan om een klacht in te dienen, want ik voel me vernederd door de werkwijze van het CBR.
  Ik weet alleen nog niet precies hoe ik dat aan moet pakken.

  Groeten,
  Schanulleke

  • MikaM
   Bijdrager

   Hoi Schanulleke,

   Ik heb het telefonisch gedaan en gevraagd naar de directeur of de vervanger.
   Die is het nagegaan en heeft later teruggebeld met excuses.
   Per brief is altijd beter, maar ik had geen zin er nog meer tijd aan ze te besteden.

   Succes met je klacht!
   MikaM

 • Markpompje
  Bijdrager

  het cbr is niet eerlijk, in je eigen verklaring wordt er gevraagd of je diabetes hebt terwijl hier geen enkele wettelijke verplichting toe is om dit aan te geven, als er expliciet naar gevraagd wordt geven ze schoorvoetend toe dat het cbr vind dat het een ‘morele’ verplichting is je wordt dus gewoon bedrogen door het cbr.

  ik vraag me dan ook af in hoe verre dat ook geld voor andere aandoeningen waarvan er geen enkele wettelijke verplichting is dat te melden maar het cbr je wel misleid door er naar te vragen.

 • Cenzo
  Bijdrager

  Dag forumdeelnemers,
  Met CBR heb ik nooit telefonisch contact gehad of gezocht. Ik beschouw de bemoeienis van CBR als onontkoombaar als je diabetes hebt. Je moet immers wel rijgeschikt zijn. CBR maakt onderdeel uit van complicaties die bij diabetes kunnen optreden. Bekijk het maar zó. Er tegenin gaan heeft geen zin al levert het misschien kennelijk soms excuses op. Het gaat erom ook dit soort dingen te accepteren. Met CBR zelf heb ik eigenlijk nooit een probleem gehad. Wel met twee keuringsdames bij de rijproef, die een eigen specifieke aanpak hadden. Ik accepteer dat door veelvuldige laserbehandelingen mijn oogspecialist zich moet uitspreken over de status. Ik accepteer daarom ook het door CBR verlangde gezichtsveldonderzoek. Deze acceptatie komt ook voort uit mijn eigen gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van de overige weggebruikers. Mijn visie is simpel. Accepteer dat je in bepaalde gevallen op de “pijnbank” wordt gelegd als je moet aantonen dat je mag autorijden, een bepaald beroep wilt uitoefenen, keuringen. Het zij zo. Overweeg wel dat vervelende telefonische contacten met CBR de diabeten een imago opleveren dat voor andere diabeten niet gewenst is en dan eerder negatief kan uitwerken (Daar heb je weer zo’n lastige diabeet!). Laat het aan DVN over met CBR tot oplossingen te komen en laten we niet ieder voor zich bezig zijn. Dharma Behari is onze DVN belangenbehartiger bij CBR en is druk bezig alle informatie te verzamelen voor constructief overleg met CBR. Draag dingen bij haar aan. Alle tikjes die diabeten afzonderlijk uitdelen aan CBR wegen niet op tegen die ene “kopstoot” van DVN.
  Veel succes verder met jullie rijbewijsinspanningen en denk aan je gezondheid!

  Groetje van Cenzo

 • Jules
  Bijdrager

  Hier nog een onbegrip van het CBR……rijbewijs per 1-1-2016 verlengt voor de duur van 1 jaar,niet door DB,want daar is niets aan veranderd en kreeg ik in 2006 voor de duur van 10 jaar.
  Nee nu omdat ik OSAS(apneu) heb pfff ik wordt al dik 4 jaar behandeld dmv een Cpap en 2x jaarlijks gecontroleerd door mijn arts waarbij mijn AHI(apneuindex) prima is en niet hoger dan van een niet OSAS patient.

  Net als bij DB geldt hier ook een onbehandelde OSAS patient is een groter gevaar op de weg dan een onbehandelde,maar dat wil er bij het CBR niet in.
  Eind dit jaar maar weer de molen in en dan maar protesteren als ik het weer te kort terug krijg.

 • Schanulleke
  Bijdrager

  Hallo Jules,

  Hier hetzelfde verhaal. Mijn rijbewijs wordt hopelijk verlengd voor 1 jaar en dat terwijl ik al 20 jaar osas heb.
  Behalve het feit dat ik al die tijd met een C-pap apparaat slaap, wat op zich al lastig is, kost mijn rijbewijs me tot op heden al 230,00 euroen dan komen daar straks ook nog de kosten van het rijbewijs zelf bij
  Ik vind het onredelijk dat je als chronisch patiënt dit soort kosten moet maken. Er rijden op de weg heel veel mensen die meer een gevaar vormen dan wij als goed ingestelde diabetespatiënten.
  Behalve de stress die dit allemaal met zich meebrengt, waar je bloedsuikers dan weer van gaan ontregelen, vind ik het een absolute willekeur van het CBR. Ik voel me machteloos, boos en verdrietig door dit hele gebeuren en ik hoop dan ook zeker dat de DVN hier iets mee kan.

 • Roosje
  Bijdrager

  Ik heb vorig jaar mijn rijbewijs moeten verlengen en heb me vooral gestoord aan de lange wachttijden tijdens de hele procedure en het gebrek aan informatie. Eind juni verliep mijn rijbewijs en op 8 april heb ik het keuringsrapport van de oogarts al verzonden naar het CBR. Drie weken voor het verlopen van mijn rijbewijs kreeg ik pas bericht dat ik een rijtest moest afleggen, de reden werd niet aangegeven. Voorafgaand aan de test werd me verteld dat de neuropathie de reden was en de kracht in mijn benen en voeten getest moest worden. Een goede reden voor een test, als je de pedalen niet meer goed kunt bedienen moet er wel actie worden ondernomen. Je begeeft je nu eenmaal niet alleen in het verkeer en ook voor andere weggebruikers moet het veilig blijven. Het CBR is er voor om dat objectief te beoordelen. Tot zover mee eens. Maar de procedure op zich behoeft nog wel enige verbetering en ook de lange termijn die ze er voor nodig hebben. Dat moet sneller kunnen. Het CBR gaf toen wel aan, de reden voor een rijtest in de brieven te willen gaan vermelden. Degene die de rijtest afneemt kon het uitleggen aan mij, maar dat hoort eigenlijk (schriftelijk) door de keuringsarts van het CBR te gebeuren, deze beslist uiteindelijk over dit soort keuringen en tests.

 • Cenzo
  Bijdrager

  Beste Roosje,

  We kunnen de wereld dus ook CBR niet zo snel veranderen als we zouden willen. Betekent: neem ruimschoots de tijd voor je aanvraag verlenging rijbewijs en plan eventueel specialistonderzoek en rijtest in want dat weet je van tevoren niet echt. Als je rijbewijs eind juni verloopt moet je eigenlijk 6 maanden eerder je eigen verklaring binnenhalen via de website CBR en de verlengingsprocedure opstarten. Zoals al eerder gemeld: iedere stap van CBR vergt 4 weken. Probeer vooral altijd met je eigen auto (je rijbewijs moet dan wel nog geldig zijn) een eventuele rijproef af te leggen als je toch moet proefrijden. Je kunt dan wel daarvoor een verklaring CBR verlangen (maar wellicht weet je al waar de schoen wringt) en dan duurt het weer 4 weken voordat je antwoord krijgt van CBR. Ik heb in het verleden enkele malen moeten proefrijden na overleggen onderzoekattest van de oogspecialist. Ik accepteer dat want het is onvermijdelijk maar natuurlijk niet leuk. Je verzetten heeft geen zin. Ik leg mij nu erbij neer en kom de spelregels van CBR tandenknarsend na. De laatste keer mocht ik gelukkig in mijn eigen auto proefrijden. De keer ervoor (1 jaar eerder) moest ik in een lesauto proefrijden – er was toen geen andere optie. Door een intolerante testdame kreeg ik toen verlenging voor één jaar. Kosten totaal € 735,00! Niet leuk maar ik heb geen keus. Ik begrijp dat je je rijbewijs verlengd hebt gekregen, proficiat!

 • Schanulleke
  Bijdrager

  Hallo allemaal,

  Verheugd deel ik jullie mee dat eindelijk mijn rijbewijs verlengd is.
  Het heeft wat gekost en even geduurd, maar in ieder geval is het voor 3 jaar weer even rustig wat dat betreft.
  Pffff…..!

  Sterkte voor iedereen die dit nog door moet.
  Groetjes,
  Schanulleke

 • marit
  Bijdrager

  Pff ik zie er al tegenop om het te gaan verlengen. In de afgelopen drie jaar is er behalve de diabetes en oog problemen ook een cva en slaapapneu bijgekomen. Ik reken er ook maar 6 maanden voor.

 • Roosje
  Bijdrager

  Gefeliciteerd Schanulleke! Goede hoop dat over 3 jaar de procedure wat gemakkelijker en goedkoper is geworden. Zal toch een keer verbetering in komen.

 • Louis14
  Bijdrager

  In december 2015 kreeg ik een brief van de RDW (wat die er mee te maken heeft snap ik niet) waarin mij meegedeeld werd dat mijn rijbewijs in april 2016 verloopt. Dat is wel een mooi tijdige waarschuwing. Die tijd blijkt hard nodig te zijn!Had ik de brief maar beter gelezen, want eer staat in dat bij het CBR geen redenen bekend waarom ik een Eigen verklaring zou moeten invullen. Maar ik ben te braaf. Ben dus naar de website van het CBR gegaan, een Eigen Verklaring gedownload, die betaald en ingevuld dat ik DM 2 heb. En dan gaat er een circus op gang komen.
  Naar huisarts gestapt en gevraagd verklaring voor het CBR op te stellen. Die heeft vkeurig al het relevante opgeschreven, zoals medicatie, maar ook dat suikers goed zijn geregeld.
  Dan komt er een brief van het CBR met het verzoek om aanvullende informatie van de huisarts met als vraagstelling: Is er sprake van complicaties aan de ogen, zenuwen, vaten of nieren als gevolge van de diabetes mellitus? Wat de nieren hiermee van doen hebben is mij niet duidelijk, maar dat speelt verder geen rol. De huisarts stelt een aanvullende verklaring op. Daarin ook opgenomen een verstoorde sensibiliteit. Het gaat dan over een licht verminderd gevoel in de voeten. On deze reden blijkt in een later stadium een rijtest noodzakelijk.
  Ook komt er een brief van het CBR met een vragenlijst voor een oogarts. Daarmee naar dezelfde oogkliniek gegaan waar ik periodiek onderzocht wordt. Maar deze kliniek (MCH Westeinde) heeft zijn zaakjes niet op orde. Er staat niets in de computer, terwijl ik er al diverse keren ben geweest. Een papieren dossier is ook niet direct te vinden. Tests die enkele maanden eerder zijn uitgevoerd worden opnieuw gedaan, nu tegen betaling! Het resultaat is wel gunstig: geen problemen. Van de oogarts zou mijn rijbewijs voor 10 jaar verlengd mogen worden.
  Dan komt er weer een brief van het CBR: een oproep voor een rijtest! De alinea met de titel”Waarom een rijtest?” geeft geen enkele reden waarom ik een rijtest moet doen. Zelf heb ik de indruk dat de medische verklaringen van de oogarts en de huisarts de weg naar verlening vrij zouden moeten maken. Niet dus. Een en ander leidt wel tot stress.
  Op de dag van de rijtest wordt ik vriendelijk ontvangen. De deskundige vraagt of ik zenuwachtig ben en stelt me op mijn gemak. Ik vraag waarom ik vraag waarom ik hier eigenlijk moet zijn. Hij antwoordt dat het uitsluitend om genoemde vermindering van sensibiliteit gaat. De vraag waar het om draait is of ik genoeg kracht in de benen heb om de pedalen in te drukken. Naast mijn rijbewijs B-E is ook het verlengen van mijn rijbewijs A hiervan afhankelijk. We hebben hierna een plezierig gesprek. We gaan naar mijn auto en de kracht op de pedalen wordt gemeten. Die blijkt 2 a 3 maal de minimale waarde te zijn. Daarna een rondje gereden, waarbij ik een noodstop moest uitvoeren.
  Resultaat: zijn advies aan de medisch adviseur van het CBR is om mijn rijbewijzen voor 5 jaar te verlengen.

 • Dharma
  Bijdrager

  OPROEP:

  Beste lezers van het Diabetes Trefpunt,

  Heeft u recentelijk uw rijbewijs verlengd, maar is er sprake van overlap in de geldigheidsduur (dus het nieuwe rijbewijs is ingegaan terwijl het oude rijbewijs nog niet verlopen was) doordat u op tijd met de aanvraagprocedure bij het CBR begonnen bent en u hierdoor een aantal maanden geldigheid ‘verliest’? Ik verneem dat graag via dit Trefpunt. Uiteraard met de bedoeling om dit aan de kaak te stellen.

  Hartelijke groet,

  Dharma Behari

 • Louis
  Bijdrager

  Ik heb mijn eigen verklaring ingevuld door een ZZP arbo-bedrijfsarts inmiddels al liggen terwijl mijn groot rijbewijs pas in juni 2017 verloopt. Dit op verzoek van mijn werkgever.
  Dharma, ik zal je met alle plezier van begin tot het einde op de hoogte houden. De vorige keer verlengen is namelijk in 1 en al drama uit gelopen door het CBR.
  Je hoort dus nog van me.

  Met groet;
  Louis.

 • Mango141
  Bijdrager

  Hallo Dharma,

  Ik ben dit keer later begonnen met de aanvraag dan de aanbevolen termijn omdat 5 jaar geleden een paar maanden af zijn gegaan van de geldigheidsduur. Ik vind dit ontoelaatbaar. Vanaf morgen is mijn huidige rijbewijs niet meer geldig voor het rijden in een auto. Trouwens wel voor het rijden op een brommer terwijl die tegenwoordig in de bebouwde kom ook tussen de auto’s moeten rijden(?) Ik zie het verschil in risico niet…

  Ik vind dat je bij slaperigheid, dronkenschap en hypo’s zelf een verantwoordelijkheid hebt om de auto te laten staan of aan de kant te zetten.
  Zodoende ben ik van mening dat diabetici gediscrimineerd worden en onnodig veel moeten betalen voor hun rijbewijs.

  Mango141.

 • Louis
  Bijdrager

  SorryMango.
  Maar ik geloof dat je dit niet helemaal slim doet.
  Je mag natuurlijk nooit zonder rijbewijs rijden omdat je dan ook o.a. niet verzekerd bent.
  Als er dan onverhoopt wat gebeurt kom je echt heel lelijk aan de beurt.
  Of je het leuk vind of niet maar wet is wet en daar heb je je aan te houden.
  Met de handelswijze van het CBR heb je het maaar te doen dat probleem hebben we allemaal
  Ik ga met mijn komende verlenging alles maar dan ook alles vastleggen en reageren zo snel als er iets niet klopt.
  Ergens moet er toch wel eens door te komen zijn?????

 • Mango141
  Bijdrager

  Beste Louis,

  Ik schreef toch niet dat ik na vandaag nog achter het stuur stap? Ik fiets meer dan dat ik in de auto rijd.
  En voorlopig fiets ik dus. :-)

 • Directeur DVN
  Bijdrager

  Diabetesverenging Nederland heeft vandaag een Meldpunt geopend over deze problematiek. Op basis van de meldingen gaat DVN in gesprek met politiek en CBR, zie de website van DVN of klik op de link
  https://www.dvn.nl/dvn/actueel/nieuws/1955/rijbewijskeuringen%3A-dvn-opent-meldpunt

 • Rudolf
  Bijdrager

  In verband met werkloosheid (ben ICT’er) ben ik mijn groot rijbewijs uit de mottenballen aan het halen en ben het CBR-keuringstraject ingegaan. Hierbij wist ik van de ellende die ik tegemoet ging komen. Ik heb 6 jaar DM Type 2 die met tabletten uitstekend onder controle is te houden. Ik heb nog nooit een hypo gehad en heb ook geen last van complicaties of iets dergelijks.

  Na de eerste Arbo-keuring waarvan de keuringskosten mij meevielen (45 euro) werd ik, zoals verwacht, doorverwezen naar de specialist. Ik kreeg twee brieven, één voor de oogarts en één voor de internist. Ik draag een bril voor veraf die een sterkte heeft van 0.75 en heb ook zonder bril dus nog vrij goed zicht. Met de oogarts heb ik morgen een afspraak en kost 75 euro, en met de internist een kleine twee weken later ergens in een prachtwijk in Amsterdam en die moet 142 euro gaan kosten! Uiteraard contant te betalen, want veel artsen hebben schijnbaar nog nooit van een PIN-automaat gehoord of willen dat niet vanwege ….. vul maar in. Dan moet ik ook nog eens zelf de laboratoriumtesten aanleveren, wat ook weer de nodige euro’s en ziekenhuisbezoek zal gaan kosten.

  Dat je gekeurd moet worden vind ik best wel logisch, het gaat immers om het besturen van een groot en zwaar voertuig. Maar de willekeur en de kosten slaan echt helemaal nergens op. Waarom moet iemand waarvan het CBR weet dat die DM heeft eerst naar een Arbo arts terwijl hij altijd doorgestuurd zal worden naar de specialist? Laat die Arbo arts dan achterwege en stuur gelijk de uitnodiging voor de specialist, dat scheelt tijd én geld. Een rijbewijsverlenging gaat op deze manier zomaar over de driehonderd euro kosten, en dit elke drie jaar weer, want dat is de maximale geldigheidsduur die een diabetespatiënt kan krijgen voor zijn groot rijbewijs. Auto is 5 jaar max.

  Heel erg frustrerend en kostbaar allemaal.

  Groet, Rudolf

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.