Forums / Verzekering en vergoeding / Wat zijn de precieze waarden voor vergoeding FSL? / Reageer op: Wat zijn de precieze waarden voor vergoeding FSL?

gerardloeffen
Bijdrager

Reactie op: Wat zijn de precieze waarden voor vergoeding FSL?

Hoi,
Ik ben ook VGZ verzekerde. Mijn laatste aanvraag dateert van 3 jan 2019.
Hierbij is ingesloten een brief van mijn internist en een uitgebreide toelichting van mezelf. Voor Hba1c waardes heb ik 4 waardes genomen uit de tijd dat ik de FSL nog niet gebruikte (alle boven de 64 mmol ). Verder heb ik aangegeven dat bl.s. prikken voor mij geen adequaat hulpmiddel is, i.v.m. vingerproblemen. Volgens de wet is de VGZ verplicht om mij een adequaat hulpmiddel te leveren( in dit geval de FSL ). Ben benieuwd naar het antwoord van de VGZ.
Op diabetes1.nl heb ik ook een stukje tekst geplaatst, wat ik hieronder bijvoeg.

Ook ik heb de hele reeks van aanvragen, heroverweging , afwijzing, opnieuw aanvragen doorlopen. Ook de stappen via VGZ ( Mijn Verzekering ) en het ZIN ( klachten 2017 en 2018 ), daarna ombudsman ( doorverwezen naar SKGZ : mevr Schenk ) en via de Geschillencommissie ( maart 2017 ) een Hoorzitting aangevraagd,die op woe 19 april 2017 heeft plaats gehad. Ondanks talrijke wetenschappelijke bewijzen werd toen mijn eis afgewezen omdat de meerwaarde van de fsl nog niet bewezen was en nog niet voldeed aan de eisen van wetenschap en praktijk. Nu aan voornoemde eisen wel is voldaan is aan 4 groepen vergoeding toegekend. Jammer maar voor mij nog geen vergoeding, ondanks dat ik vind dat ik behoor tot groep 2. . Mijn volgende stap is: VGZ is verplicht om mij een adequaat hulpmiddel te verstrekken om mijn bl.s. te kunnen meten. Voor mij geldt dat dit niet meer mogelijk is d.m.v. vingerprikken, aangezien ik minimaal 10 tot 14 x per dag scan ( medisch noodzakelijk om tot een redelijke regulatie te kunnen komen) . Mijn Hba1c is van ruim boven de 60 gedaald naar 45 tot 50 mmol. en het aantal hypo,s is ook sterk verminderd. Jouw (is deelnemer gesprekken op een ander forem ) idee om naar de kantonrechter te stappen lijkt me een goed idee en tevens misschien nodig om met terugwerkende kracht vergoeding te eisen. dat heb ik ook reeds in april 2017 bij de Hoorzitting gevraagd. Mijn laatste aanvraag dateert: 3 jan 2019. ( vergezeld van bijlages van mijn internist en mijzelf ) Hiervan heb ik nog geen antwoord ontvangen.

Tot slot kijk maar eens terug naar het programma van Kassa van 13 jan 2018 om een indruk te krijgen van de trage werking van het Z.I.N.
Indien ik een positief antwoord van de VGZ krijg zal ik dat hier ook bekend maken.
Sportieve groeten Gerard