Forums / Verzekering en vergoeding / Discriminatie!? / Reageer op: Discriminatie!?

Desi2
Bijdrager

Reactie op: Discriminatie!?

Helaas voldoe ik met Diabetes type 1 én HbA1C = 7 (hoewel dat laatste mij – na 23 jaar x gemiddeld 4 vingerprikken per dag – inmiddels onevenredig veel moeite kost en ik zo langzamerhand geen vingertoppen meer over heb) ook niet aan de criteria voor FSL of CGM. In het rapport hierover
(Zie: https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2018/04/30/standpunt-flash-glucose-monitoring-freestyle-libre-bij-diabetes)
kan ik nergens terugvinden waarom onze groep is uitgesloten. In ieder geval heb ik er zodra de “nieuwe-klanten-stop” van Abbott was opgeheven er zelf maar een aangeschaft. Ik vind mijn levenskwaliteit namelijk minstens even belangrijk als die van de mensen die om welke reden dan ook wél een FSL/CGM vergoed krijgen.

Uit het rapport citeer ik: “In Spanje heeft de SECS geadviseerd om FGM ter beschikking te stellen voor patiënten met diabetes type 1 met gecontroleerde HbA1c waarden (< 7,5%) en bekend met een goede compliance voor zelf-monitoring.”

En: “In Frankrijk heeft het Ministerie van Gezondheid in Frankrijk in Mei 2017 besloten om FGM te vergoeden voor insuline-afhankelijke patiënten met DM type 1 en 2.”

De “stand van de wetenschap en praktijk” in Nederland steekt hier nogal schril bij af.

Vraagje voor DVN: Bovengenoemd rapport is van november 2017, hoe is de stand van zaken op dit moment (januari 2019)?