Forums / Verzekering en vergoeding / Doorbraak in vergoeding FSL! / Reageer op: Doorbraak in vergoeding FSL!

Hunter
Bijdrager

Reactie op: Doorbraak in vergoeding FSL!

Voor de duidelijkheid: dit waren de resultaten en de conclusies waar het ZiN op wachttte:

Na twaalf maanden gebruik van de FSL daalt de HbA1c-waarde met 4 mmol/mol, is er een toename van 6.6% van de deelnemers waarbij er geen hypoglykemieën zijn opgetreden in het voorafgaande half jaar en neemt zowel de fysieke als de mentale ervaren kwaliteit van leven significant toe. Daarnaast daalt arbeidsverzuim van 20.1 naar 7.7% en het aantal ziekenhuisopnames van 11.1 naar 3.7%. Het stripgebruik nam af van een mediaan van 6 naar 2 strips per dag.
Conclusies: De FreeStyle Libre blijkt een goed toepasbaar en voldoende betrouwbaar hulpmiddel met positieve resultaten wat betreft glucoseregulatie, kwaliteit van leven, arbeidsuitval en ziekenhuisopnames.

Dus op naar mijn petitie: en eis vergoeding per direkt en compensatie met terugwerkende kracht, want die conclusies zijn niet significant anders dan die van een ½ jaar. Verzekeraars moeten over de brug komen en het ZiN kan er niet meer om heen.