Forums / Verzekering en vergoeding / FGM voor iedereen in basispakket: snel graag! / Reageer op: FGM voor iedereen in basispakket: snel graag!

Reactie op: FGM voor iedereen in basispakket: snel graag!

@ben42 , dank voor je reactie. Wat ik bedoelde is dat het in een bericht waar zo’n kop boven staat niet past om alleen te wijzen op de kosten van de sensoren. Er is ook een keerzijde en dáár gaat het juist om.
Resultaten van het Nederlandse onderzoek naar de toepassing van FSL na 12 maanden zijn beschikbaar en al gepubliceerd op 19 november 2018. Geruime tijd daarvóór waren de resultaten al in handen van de Rondetafel Diabetes én het Zorginstituut. Het arbeidsverzuim daalt in 12 maanden van 20.1% naar 7.7% en het aantal ziekenhuisopnames van 11.1% naar 3.7% (n=273). Dit betekent een grote afname van de kosten voor de maatschappij. Daarnaast zijn er natuurlijk de positieve gezondheidseffecten. Ik wil je gezondheidsparadox wel ook relativeren. Als ik NIET blind wordt dankzij een goede glucose-instelling, zal ik daardoor niet per definitie langer leven. Als ik meer jaren blind ben tijdens het leven, zal ik veel zorg nodig hebben. Ik hoop dat er door het ZIN bij de bepaling van een standpunt niet gerekend met die kromme gezondheidsparadox. Dat zou wel erg ziek zijn.