Forums / Medicijnen / Wat is jouw ervaring met de overstap van Lantus-insuline op Abasaglar? / Reageer op: Wat is jouw ervaring met de overstap van Lantus-insuline op Abasaglar?

Reactie op: Wat is jouw ervaring met de overstap van Lantus-insuline op Abasaglar?

Er wordt gevraagd naar de verschillen in hulpstoffen. Welnu, de hulpstoffen bij Lantus zijn:

Zinkchloride
Metacresol
Glycerol
Zoutzuur (voor pH instelling)
Polysorbaat 20
Natriumhydroxide (voor pH instelling)
Water voor injectie

De hulpstoffen bij Abasaglar (van Lilly) zijn:
Zinkoxide
Metacresol
glycerol
zoutzuur (voor instelling van de pH)
natriumhydroxide (voor instelling van de pH)
water voor injecties

Het verschil in hulpstoffen is dus: zinkoxide i.p.v. zinkchloride en afwezigheid van polysorbaat (verschil in hoeveelheden van de gelijke stoffen niet bekend).