Forums / Verzekering en vergoeding / Doorbraak in vergoeding FSL! / Reageer op: Doorbraak in vergoeding FSL!

Reactie op: Doorbraak in vergoeding FSL!

Misschien is die 2e bespreking van de WAR al niet meer nodig, tenminste, niet in die zin dat het voor type 1 nog anders gaat zijn. Zie de formulering over de 18-plussers: “Voor (jonge) patiënten van 4 tot 18 jaar met diabetes type 1 geldt dat zij in aanmerking komen voor vergoeding van flash glucose monitoring vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding vervalt als een patiënt 18 jaar wordt. De zorgverzekeraars hebben daar nu een oplossing voor bedacht.”

De mensen met type 1 die nu in 2019 nog 18 jaar moeten worden krijgen hun sensoren 2 maanden langer vergoed. Na 1 januari is het voor alle type 1-ers boven de 18 het geval (is het vermoeden). Wat nog even de vraag is, is of het voor mensen met type 2 die op insuline zitten ook gaat gelden. Misschien gaat daar nog die vergadering op 2 december over? Het blijft gissen, omdat er niets bekend gemaakt wordt totdat het standpunt van ZIN wordt gepubliceerd.